Rozvoj ZŠ Nuselská II

Škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy č. 02_18_063 pro Šablony II – MRR v prioritní ose 3 OP – Šablony pro MŠ a ZŠ s názvem „ROZVOJ ZŠ NUSELSKÁ II“, reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013042. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Z nabídky jsme vybrali šablony, které podporují: 

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ-2.II/6
Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ -2.II/16a
Klub pro žáky ZŠ -2.II/17
Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem -2.II/18
Projektový den ve škole– 2.II/19
Projektový den mimo školu-2.II/20
Komunitně osvětová setkávání-2.II/22
Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD -2.V/4
Klub pro účastníky ŠD-2.V/11

Realizace projektu: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021.

Realizace projektu z důvodu COVID byla prodloužena do 31. 1. 2022.

Celkové výdaje projektu činí 907 307,00 Kč.

Loga EU a MŠMT