Sportuj ve škole

Loga AŠSK a Sportuj ve škole

V kalendářním roce 2019 realizuje AŠSK projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s názvem „Sportuj ve škole“ . ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 se od listopadu 2019 zapojila do realizace tohoto projektu. Každou středu se žáci 1. stupně scházejí v tělocvičně s lektorem panem Pavlem Dubnem. Pohybová přípravka se zaměřením na basketbal nabízí dětem všestranné pohybové aktivity, hry, zábavu. Rozvíjí nejen pohybové dovednosti, ale také vlastnosti jako samostatnost, rozhodování, tvořivost, zodpovědnost, smysl pro fair play a další, které následně žáci uplatní i ve škole a běžném životě.
Tento projekt pokračuje i v roce 2020.