Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Škola je zapojena do programu „Doučování žáků škol“.

Realizace investice 3.2.3. Národního plánu obnovy.

 Projekt je podporován z fondu EU (financováno Evropskou unií- Next Generation EU).

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Pedagogičtí pracovníci poskytují doučování žáků dle nastavených kritérií.