Systém BELLhop

BELLHOP systém/čipy ŠD

BELLhop – nový ELEKTRONICKÝ ZPŮSOB VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ ze školní družiny…

Vážení rodiče,
v následujícím školním roce 2021/2022 zavádíme na naší škole nový systém pro vyzvedávání dětí ze školní družiny. Jedná se o moderní elektronický systém BELLhop, který přináší příjemnějšírychlejšíbezpečnější a hlavně s ohledem k situaci posledních měsíců, nohem hygieničtější způsob vyzvedávání dětí ze ŠD.
Systém je velice jednoduchý a je založený na identifikačních čipech, které vlastní osoby oprávněné dítě vyzvedávat (rodič, prarodič, sourozenec, teta, strýc atd.). Pro vyzvedávání dětí je po příchodu do školy pouze potřeba přiložit čip na terminál a tam se zobrazí požadované informace. Vše probíhá bezkontaktně, do oddělení se vůbec netelefonuje, odpadá proto hygienické riziko při dotyku tlačítek a mluvení do jednoho společného telefonu, jak tomu bylo dosud, resp. do doby před „koronavirem“.
Tento nový čipový systém navíc vše naprosto zjednoduší pro vyzvedávající osoby – i ten, kdo přijde vyzvednout dítě poprvé, či chodí jen občas, nemusí pracně hledat, do kterého oddělení jeho dítě chodí, kam se děti v který čas přesouvají.  SYSTÉM VŠE UDĚLÁ ZA VÁS! Prostě jen přiložíte svůj čip a informace o tom, že jste přišli vyzvednout dítě, se ihned zobrazí na monitoru konkrétní paní vychovatelky a dítě vám bude posláno.
Na displeji terminálu se vyzvedávající osobě také okamžitě zobrazí, jestli je možné dítě vyzvednout, nebo zdali je ještě na obědě, odešlo do kroužku či celé oddělení je na vycházce, na školním hřišti atd.
Významným přínosem systému BELLhop je, že se zvyšuje bezpečnost provozu školní družiny, rychlost, komfort a hygienická hlediska pro vyzvedávající osoby, a také to, že výrazně šetří čas vychovatelkám v jednotlivých odděleních. Systém BELLhop řeší slučování oddělení (zastupování, rozdělení oddělení, konečnou družinu), odchody dětí na kroužky a samostatné odchody v předem určený čas. Zkrátka všechny úkony, ke kterým v průběhu odpolední školní družiny dochází. Věříme, že i přes nutnost zvyknout si při vyzvedávání dětí na nová pravidla oceníte zkvalitnění služeb, které školní družina díky systému BELLhop bude poskytovat vám i vašim dětem.

OBJEDNÁVKA ČIPU
CENA JEDNOHO ČIPU je 100 Kč. ČIPY JSOU NEVRATNÉ, ale slouží k vyzvedávání dětí po celou dobu jejich docházky do školní družiny, tj. od 1. – 4. třídy. Pro objednání čipů rodiče vyplní základní údaje – jméno, třídu, počet kusů čipů a jméno každého vlastníka čipu, který za něj bude zodpovídat. Škola potom hromadně odešle objednávku na počet čipů a po jejich obdržení a načipování informací si rodiče budou moci své individuální čipy zakoupit.
Systém funguje tak, že vychovatelka podle čipu vždy na monitoru vidí, kdo přišel dítě vyzvednout a tato osoba musí být uvedena na přihlášce do ŠD.
ČIPY JSOU PŘENOSNÉ!! Pokud z nějakého důvodu nebudete moci své dítě z družiny vyzvednout a svůj čip půjčíte třeba sousedce nebo kamarádce, aby vaše dítě vyzvedla, je to jen na vaší zodpovědnosti, v systému se zobrazí váš čip a dítě bude posláno domů. I pro sourozence ve ŠD platí, že každé dítě musí mít svůj vlastní čip, resp. čipy pro osoby, které je vyzvedávají. Na jeden čip nelze vyzvedávat více dětí. Samozřejmě i nadále  zůstává zachovaná možnost, že DÍTĚ BUDE ODCHÁZET Z DRUŽINY SAMO, a potom pro rodiče odpadá nutnost jakýkoliv čip pořizovat, což však musí být jasně uvedeno na přihlášce do školní družiny!
Při ztrátě čipu ihned informujte školu nebo svoji vychovatelku, aby váš čip mohl být ZABLOKOVÁN.

Jak používat čipy & čipový systém ve školní družině
 
Čip jednoduše přiložíte k terminálu u vchodu do školy. Terminál Vám krátkým akustickým signálem potvrdí správné načtení čipu a zároveň zobrazí jméno Vašeho dítěte.
Pokud se načtení čipu nezdaří, budete upozorněni dlouhým akustickým signálem a textovým oznámením o chybě načítání. K tomu může nejčastěji dojít tak, že máte u sebe více různých čipů a terminál načte jiný čip než ten, který je určený pro vyzvednutí dítěte ze ŠD.
Terminál po načtení čipu předá Váš požadavek do příslušného oddělení a následně Vám vychovatelka dítě pošle. Pokud budete čekat delší dobu, svůj požadavek prosím opakujte, v případě neúspěchu zvoňte na příslušné oddělení.

Doba možného vyzvedávání dětí ze školní družiny:
a)         Po obědě nejdříve od 12:30 do 13:30 hod.
             Platí pro žáky, kteří končí vyučování v 11:55.

b)         Po obědě nejdříve v 13:20 do 13:30 hod.
             Platí pro žáky, kteří končí vyučování v 12:50

 c)         Od 15:00 – 17:00 hod. průběžně dle čipového systému

V 15:00 hod. převádíme žáky do konečné družiny. Buďte prosím trpěliví, je možné, že v této době budete na předání dítěte čekat déle.  Po oznámení, že jdou domů, po sobě děti ještě uklízí hračky, se kterými si hrály. Při delším čekání, prosím, opakujte přiložení čipu.
Pokud si dítě potřebujete vyzvednout dříve, než se vrátí s družinou po obědě, napište mu omluvenku ze školní družiny na daný den a na oběd jej pošlete s paní učitelkou.

Čip je přenosný pouze na výhradní zodpovědnost osoby, která je vlastníkem čipu.
Nelze vyzvedávat na jeden čip více dětí, např. sourozence.

Situace, které mohou nastat:

  • Když čip ztratíte, je potřeba tuto skutečnost co nejdříve nahlásit paní vychovatelce příslušného oddělení. Ty pak čip v systému deaktivují a nebude tak možné čip zneužít. Pro tuto situaci je tedy důležité vědět, který z vámi zakoupených čipů se ztratil. Následně můžete získat čip nový.
  • Když čip nebudete mít u sebe (zapomenete ho), vyplníte Uvolňující list žáka (k dispozici u každé vychovatelky, popř. ke stažení na www školy). Připravte si občanský průkaz k ověření totožnosti oprávněné vyzvedávající osoby. Z bezpečnostních důvodů se tyto údaje uchovávají po celý školní rok. Tato osoba musí být samozřejmě uvedena v přihlášce do školní družiny. Počítejte s časovým zdržením.
  • Když bude dítě vyzvedávat osoba, které nebudete schopni předat čip, tak postup bude stejný jako při zapomenutí (nesmí se však stávat opakovaně). Je nutné, aby tato osoba byla uvedena v přihlášce jako oprávněná osoba k vyzvedávání. Počítejte s časovým zdržením. Nebo napište dítěti omluvenku s přesným časem samostatného odchodu dítěte a čekejte jej u školy.
  • Pokud dojde k technické poruše čipového systému, použijte stávající zvonky.

INFORMACE K TERMINÁLU
Místo, kde se oddělení nachází, se Vám zobrazí po přiložení čipu. Jsou uloženy tyto možnosti:
VE ŠKOLE – Jedná se o běžný stav, kdy se nacházíme ve škole (v oddělení) a je možné děti běžně vyzvedávat 12:30 – 13:30 a 15:00 – 17:00, po tomto oznámení čekejte na příchod svého dítěte
OBĚD  VYČKEJTE – Může se stát, že v době Vašeho vyzvedávání ještě nebudeme po obědě, tehdy se Vám zobrazí tato informace a žádáme Vás tímto o strpení, než budou děti po obědě. V systému se nám dítě zobrazí, proto nemusíte po nějaké chvíli znovu čipovat.
HLAVNÍ ČINNOST ŠD – Jedná se o dobu mezi 13:30 – 15:00 hod., v této době dle družinového vnitřního řádu vyzvedávat nelze, a proto se nám Vaše čipnutí v systému nezobrazí a žádáme Vás o nové čipnutí v platné době od 15:00 hod.HŘIŠTĚ – Jedná se o stav, kdy se nacházíme na hřišti za školou, kde není signál, dítě si je zde možné vyzvednout osobně.
AKCE Jedná se většinou o celodružinové akce, které probíhají v tělocvičně, jde hl. o karneval, diskotéku apod., v tomto případě se nám informace o čipnutí v systému nezobrazuje a dítě není možné si vyzvednout. V tomto případě Vás prosíme o novéčipnutí v době poskončeníakce (vždy bude vyvěšena informace o časech, kdy akce probíhá).
AKCE – MIMO ŠKOLU – Informace se zobrazí, je-li dítě se svým oddělením na nějaké akci mimo školu. V tomto případě se nám informace o čipnutí v systému nezobrazuje a dítě není možné si vyzvednout. Prosíme Vás, i v tomto případě, o novéčipnutí v době poskončeníakce (vždy bude vyvěšena informace o čase, kdy výlet probíhá a předpokládaný návratu).
NENÍ DOBA VYZVEDÁVÁNÍ – Může se stát, pokud čip přiložíte před předáním dítěte paní učitelkou paní vychovatelce. (do 11:55, či v době 13:30 – 15:00 – kdy se děti nevyzvedávají)
NENÍ V DRUŽINĚ – Tento stav se ukáže v případě, že paní vychovatelka ještě nepřevzala dítě od paní učitelky. V případě, že dítě již někdo jiný vyzvedl, nebo pokud ten den vůbec nebylo v ŠD.