Cena města Havlíčkova Brodu

Slavnostní večer k předávání „Cen města Havlíčkova Brodu pro nejlepší žáky základních škol“ se uskutečnil dne 9. 12. 2019 od 17 hodin v sále Staré radnice v Havlíčkově Brodě. Každý rok město Havlíčkův Brod oceňuje tři žáky z každé havlíčkobrodské základní školy, včetně žáků Základní a praktické školy U Trojice a odpovídajících ročníků gymnázia. Udělení cen je spojeno se slavnostním ceremoniálem. Při předávání cen obdrží nominovaní žáci pamětní list a peněžní odměnu ve výši 5 000,- pro žáka umístěného na 1. místě, 3 000,- pro žáka umístěného na 2. místě a 2 000,- pro žáka umístěného na 3. místě.
Z naší školy byli nominováni žáci, kteří patřili nejen k prospěchově nejlepším, ale zejména se zasloužili o reprezentaci naší školy v různých soutěžích a olympiádách.

Ocenění si odnesli:
1. místo – Vojtěch Satrapa 9.A
2. místo – Antonín Pátek 5. A
3. místo – Tereza Čejková 9. A

Všem třem blahopřejeme a přejeme jim úspěchy v dalším studiu a splnění cílů v oblasti jejich zájmů.