Ceny města Havlíčkova Brodu

Slavnostní večer k předávání „Cen města Havlíčkova Brodu pro nejlepší žáky základních škol“ se uskutečnil dne 19. 12. 2022 od 17 hodin v sále Staré radnice v Havlíčkově Brodě. Každý rok město Havlíčkův Brod oceňuje tři žáky z každé havlíčkobrodské základní školy, včetně žáků Základní a praktické školy U Trojice a odpovídajících ročníků gymnázia. Udělení cen je spojeno se slavnostním ceremoniálem. Při předávání cen obdrží nominovaní žáci pamětní list a peněžní odměnu ve výši 5 000,- pro žáka umístěného na 1. místě, 3 000,- pro žáka umístěného na 2. místě a 2 000,- pro žáka umístěného na 3. místě.
Z naší školy byli nominováni žáci, kteří patřili nejen k prospěchově nejlepším, ale zejména se zasloužili o reprezentaci naší školy v různých soutěžích a olympiádách.

Ocenění si odnesli:
1. místo –  Denisa Chladová  9. A 
2. místo –  Karolína Chadimová  9. A 
3. místo –  Kristýna Bláhová   9. B 

Všem třem blahopřejeme a přejeme jim úspěchy v dalším studiu a splnění cílů v oblasti jejich zájmů.