Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách VI.

ZŠ je zapojena do operační programu potravinové a materiální pomoci v projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách VI.“ z prostředků OP PMP v Kraji Vysočina – období realizace 1. 9. 2021 – 30. 6. 2022. 
Cílem projektu je zabezpečení školního stravování žákům základních škol ze sociálně slabých rodin, které se jako společně posuzované osoby z hlediska nároku na příspěvek na živobytí nacházely v hmotné nouzi a snížit tak potravinovou a materiální deprivaci těchto dětí.