Vítáme Vás na internetových stránkách Základní školy Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

Naše škola

Online seminář pro rodiče a veřejnost na téma:
ŠKOLNÍ ZRALOST DÍTĚTE ZDE

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (dostupné ZDE), kterým se nad rámec dosavadních opatření: 

ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST od 1. 3. 2021:
dětí v přípravné třídě
žáků 1. a 2. ročníků základní školy
žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníků základní školy
dětí v přípravném stupni základní školy speciální.

Povinnost nošení respirátoru nebo obdobného prostředku – Informace o vydání mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví – s účinností od 25. února 2021 – ZDE

Nástup žáků (1. a 2. třídy + PT) do školy od 4. 1. 2021 + informace k provozu ZDE
Ostatní třídy 1. a 2. stupně se budou vzdělávat distančně.
Informace MŠMT k provozu škol do 15. do 28. února 2021 ZDE
Metodika pro vzdělávání distančním způsobem – doporučení ZDE

Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd (přihlášení přes terminál školní jídelny popř. telefonicky).
V prostorách školní jídelny se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce. Ostatní žáci si mohou stravu odebírat „výdejním okénkem“. Výdejní okénko – místo je zřízeno na rampě školní jídelny. Podepsané jídlonosiče je třeba donést ráno do 8.00 hodin na rampu ŠJ. Oběd je nutné si vyzvednout od 11.00 hodin do 13.30 hodin na tomto místě.

Přírodovědné centrum je z důvodu nařízení vlády
od 12.10.2020 do odvolání uzavřeno.

Mimořádné opatření ZDE

Videoreportáž projektu ZŠ HB Nuselská 3240 – Přírodovědné centrum ZDE

Organizace školního roku ZDE

Přírodovědné centrum - Kalendář a rezervace