Vítáme Vás na internetových stránkách Základní školy Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

Naše škola

Informace pro školy a školská zařízení ZDE

Mimořádné opatření ZDE

Nabídka pracovní příležitosti ZDE

Královská stezka pořádá pro rodiče a veřejnost seminář s paní Mgr. Lenkou Bínovou na téma „I naše děti potřebují hranice“ 24. 9. 2020 ZDE.

Ředitelské volno

pondělí 5. října 2020 vyhlašuje ředitelka Základní školy Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 ředitelské volno z organizačních důvodů.

Školní družina bude otevřena dle zájmu pro žáky PT, 1. – 3. ročníku od 6.15 do 17.00 hodin.

Školní klub pro žáky 4. – 9. ročníku bude otevřen dle zájmu od 7.00 hodin do 15.30 hodin.

Obědy tento den nejsou dotované, cena oběda je 74,- Kč. Všichni žáci budou mít oběd odhlášený, v případě zájmu nutné přihlásit do čtvrtka 30. 9. 2020.

Obědy ve školní jídelně se budou vydávat od 11.30 hodin do 13.00 hodin.  Oběd nelze odnést v jídlonosiči.

Organizační pokyny k provozu školy ve školním roce 2020/2021

Činnost školy bude zahájena v plném rozsahu při stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech v souladu s manuálem MŠMT Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19 – zde.

Vzhledem k doporučení MŠMT žádáme zákonné zástupce a další osoby, aby do školy nevstupovali, v odůvodněných případech zvoňte na kancelář školy. V případě vpuštění do budovy školy žádáme o použití roušky.

Organizace školního roku ZDE

Vyhodnocení dotazníkového šetření – březen 2020 ZDE

Úplata školní družiny ZDE
Vyúčtování – kroužek Florbal ZDE
Vyúčtování – kroužek Hudební klub ZDE

Přírodovědné centrum - Kalendář a rezervace