Vítáme Vás na internetových stránkách Základní školy Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

Naše škola

Nástup žáků (1. a 2. třídy + PT) do školy od 4. 1. 2021 + informace k provozu ZDE
Ostatní třídy 1. a 2. stupně se budou vzdělávat distančně.
Informace MŠMT od 25. ledna 2021 ZDE (stejná pravidla jako od 27. 12. 2020)
Metodika pro vzdělávání distančním způsobem – doporučení ZDE

Organizační pokyny
Vyučování bude v prvním pololetí ŠR 2020/2021 ukončeno ve čtvrtek 28. 1. 2021.
Žákům 1. a 2. ročníku bude tento den rozdán výpis z vysvědčení.
Žáci 3. až 9. ročníku budou informováni třídními učiteli o výsledku vzdělávání za 1. pololetí.
Výpis obdrží nejpozději třetí den poté, kdy bude opět možná osobní přítomnost žáků ve škole.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. 1. 2021.
Jarní prázdniny budou navazovat v termínu od 1. 2. do 7. 2. 2021.
V tyto dny nebude školní družina v provozu.

O dalších změnách budeme aktuálně informovat.

Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd (přihlášení přes terminál školní jídelny popř. telefonicky).
V prostorách školní jídelny se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce. Ostatní žáci si mohou stravu odebírat „výdejním okénkem“. Výdejní okénko – místo je zřízeno na rampě školní jídelny. Podepsané jídlonosiče je třeba donést ráno do 8.00 hodin na rampu ŠJ. Oběd je nutné si vyzvednout od 11.00 hodin do 13.30 hodin na tomto místě.

Žákům, kteří chodili do ŠD a zaplatili celé druhé období školního roku 2019/2020 (900,- Kč) a nebudou navštěvovat ve školním roce 2020/2021 ŠD bude vráceno na účet 525,- Kč (uzavření školy od 16. března do konce června 2020) v termínu do 25. 11. 2020.

Přírodovědné centrum je z důvodu nařízení vlády
od 12.10.2020 do odvolání uzavřeno.

Mimořádné opatření ZDE

Videoreportáž projektu ZŠ HB Nuselská 3240 – Přírodovědné centrum ZDE

Organizace školního roku ZDE

Vyhodnocení dotazníkového šetření – březen 2020 ZDE

Úplata školní družiny ZDE
Vyúčtování – kroužek Florbal ZDE
Vyúčtování – kroužek Hudební klub ZDE

Přírodovědné centrum - Kalendář a rezervace