Vítáme Vás na internetových stránkách Základní školy Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

Naše škola

Z nařízení Vlády ČR bude zakázána osobní přítomnost žáků od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 ve škole.
Od 14. 10. 2020 do 23. 10. 2020 bude probíhat povinná distanční výuka. Podrobnosti způsobu distanční výuky řeší příslušní třídní učitelé a učitelé jednotlivých předmětů.
26. říjen a 27. říjen 2020 jsou MŠMT vyhlášeny jako dny volna (škola uzavřena). Následuje státní svátek 28. října a dva dny řádných prázdnin 29. – 30. října 2020.
Usnesení vlády ZDE
Ošetřovné – tisková zpráva MPSV ZDE

Žáci v době distanční výuky můžou odebírat obědy ve školní jídelně od 12.00 do 13.00 hodin. Přihlášení obědů u vedoucí školní jídelny.

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ KRIZOVÝCH OPATŘENÍ VLÁDY VZHLEDEM KE COVID-19 ZDE

Přírodovědné centrum je z důvodu nařízení vlády
od 12.10.2020 do odvolání uzavřeno.

Nařízení KHS kraje Vysočina ZDE
a
Aktuální situace a opatření ZDE

Informace pro školy a školská zařízení ZDE

Mimořádné opatření ZDE

Videoreportáž projektu ZŠ HB Nuselská 3240 – Přírodovědné centrum ZDE

Organizační pokyny k provozu školy ve školním roce 2020/2021

Činnost školy bude zahájena v plném rozsahu při stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech v souladu s manuálem MŠMT Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19 – zde.

Vzhledem k doporučení MŠMT žádáme zákonné zástupce a další osoby, aby do školy nevstupovali, v odůvodněných případech zvoňte na kancelář školy. V případě vpuštění do budovy školy žádáme o použití roušky.

Organizace školního roku ZDE

Vyhodnocení dotazníkového šetření – březen 2020 ZDE

Úplata školní družiny ZDE
Vyúčtování – kroužek Florbal ZDE
Vyúčtování – kroužek Hudební klub ZDE

Přírodovědné centrum - Kalendář a rezervace