Vítáme Vás na internetových stránkách Základní školy Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

Naše škola

Nástup žáků do školy od 30. 11. 2020 ZDE

Od 18.11.2020 je povolena osobní přítomnost žáků přípravné třídy, 1. a 2. ročníků – informace ZDE.

Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd (přihlášení přes terminál školní jídelny popř. telefonicky).
V prostorách školní jídelny se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce. Ostatní žáci si mohou stravu odebírat „výdejním okénkem“. Výdejní okénko – místo je zřízeno na rampě školní jídelny. Podepsané jídlonosiče je třeba donést ráno do 8.00 hodin na rampu ŠJ. Oběd je nutné si vyzvednout od 11.00 hodin do 13.30 hodin na tomto místě.

Žákům, kteří chodili do ŠD a zaplatili celé druhé období školního roku 2019/2020 (900,- Kč) a nebudou navštěvovat ve školním roce 2020/2021 ŠD bude vráceno na účet 525,- Kč (uzavření školy od 16. března do konce června 2020) v termínu do 25. 11. 2020.

Z nařízení Vlády ČR je od 14. října 2020 do odvolání zakázána osobní přítomnost žáků ve škole. Informace MŠMT – ZDE.
Probíhá povinná distanční výuka. Podrobnosti způsobu distanční výuky řeší příslušní třídní učitelé a učitelé jednotlivých předmětů.
Ošetřovné – tisková zpráva MPSV – ZDE.

Z nařízení vlády ČR bude nadále pokračovat od 2. listopadu distanční výuka.

Přírodovědné centrum je z důvodu nařízení vlády
od 12.10.2020 do odvolání uzavřeno.

Mimořádné opatření ZDE

Videoreportáž projektu ZŠ HB Nuselská 3240 – Přírodovědné centrum ZDE

Organizace školního roku ZDE

Vyhodnocení dotazníkového šetření – březen 2020 ZDE

Úplata školní družiny ZDE
Vyúčtování – kroužek Florbal ZDE
Vyúčtování – kroužek Hudební klub ZDE

Přírodovědné centrum - Kalendář a rezervace