Šablony Nuselská JAK

Projekt Šablony Nuselská JAK byl spolufinancován Evropskou unií.

Cíl projektu
Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0006708