Úvodem

Provoz ŠD je zajištěn od 6.15 do 7.50 a od 11.55 do 17.00 hodin.

Telefonické spojení:
ŠD A Tel. (737 596 020)
ŠD B Tel. (605 542 435)
ŠD C Tel. (723 916 302)
ŠD D Tel. (731 070 830)
ŠD E Tel. (605 541 597)
ŠD F Tel. (737 596 121)

Poplatek za ŠD je pro všechny děti: 200,- Kč měsíčně – platí se 2x ročně, (září – prosinec, leden – červen )

• PŘÍCHODY dětí do RANNÍ DRUŽINY od 6:15 do 7:40 hod.
• RODIČE DOPROVÁZÍ své děti jen před hlavní dveře ZŠ
• Odpolední družina je od 11:55 – 17:00 hod.
• Odpolední odchody dětí domů z družiny jsou možné v době po obědě
do 13:30 a pak v době od 15:00 – 17:00

V době od 13:30 – 15:00 začínají zájmové činnosti v každém odd. ŠD (výtvarné, pracovní, sportovní, hudební aj.) a v tuto dobu se konají i všechny jednorázové akce ŠD (koncerty, divadélka, výlety, přednášky, karneval aj.) včetně pobytu venku (hřiště, vycházka aj.), a proto je vyzvedávání dětí možné až od 15:00 do 17:00 hod.

Když si dítě potřebujete pravidelně vyzvedávat v čase mezi 13:30-15:00
z důvodu kroužku, odjezdu autobusu, aj. prosíme předem o včasné písemné vyjádření času odchodu žáka ze ZŠ, abyste věděli, v jakém oddělení bude Vaše dítě umístěno.

Pokud nastane situace, kdy si dítě potřebujete mimořádně vyzvednout v čase mezi 13:30-15:00 např. z důvodu (lékař, mimořádná situace aj.), musíte vyplnit uvolňující list, který obdržíte u příslušné vychovatelky, nebo je ke stažení na www školy.
Stejná situace nastává, pokud čip nebudete mít u sebe (zapomenete ho), vyplníte Uvolňující list.


• Dítě chodí domů SAMO jen na základě písemného zápisu rodičů – na přihlášce
ŠD, nebo jednorázové omluvenky na omluvenkový list ( web.stránky ŠD)
• DĚTI NELZE POUŠTĚT SAMOTNÉ DOMŮ PO TELEFONICKÉM SDĚLENÍ
RODIČŮ!

• Pro vyzvedávání dětí slouží Bellhop systém(čipy ŠD).
• Děti je nutné vyzvedávat do 17:00 hod., pokud dítě bude opakovaně
vyzvedávané po této hodině, situace bude hlášena vedení školy a následně
sociálnímu odboru.
• Dětem je ZAKÁZÁNO používat ve ŠD mobily pro hraní her.
• VŠECHNY VĚCI DO ŠD MUSÍ MÍT DĚTI PODEPSANÉ!!!


Ranní a konečná družina od 15.00 hodin je zajištěna dle rozpisu u hlavních dveří.
Ranní družina od 6:15 hodin je zajištěna ve školní družině A a C.
Od 7:00 je otevřeno další oddělení ŠD B, prosíme tedy od 7:00 hod zvoňte na oddělení ŠD B

6:15 – 7:50
(1.A,1,C 2.A, 3.A, 4.A)
6:15 – 7:50
(PT, 1.B, 2.B, 3.B, 4.B)
7:00 – 7:50
(platí pro všechny děti,
které přichází
po 7:00 hod)
15:00 – 17:00
Konečná ŠD
Pondělí A C B D
Úterý A C B F
Středa A C B E
Čtvrtek A C B B
Pátek A C B A

ŠD A – 2. podlaží, ŠD B – 3. podlaží, ŠD C – 2. podlaží, ŠD D – 3. podlaží, ŠD E-
2.podlaží, ŠD F – 2. podlaží

Co nabízí naše školní družina:
· příjemné, podnětné a bezpečné klima
· individuální přístup k dětem
· zájmové vzdělávání formou vzdělávacích a spontánních činností, hrou,
učením a individuální prací
· možnost odpočinku a relaxace
· vedení dětí k smysluplnému a aktivnímu trávení volného času
· uplatňování základních pravidel v kolektivu – respekt, naslouchání,
vzájemná pomoc, otevřená komunikace, spravedlivé řešení konfliktů a týmová spolupráce
· posilování schopnosti rozhodování, hodnocení a sebehodnocení dětí

Naše ŠD je „otevřená“ všem.

ŠD se ve své činnosti řídí vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.

Poslání školní družiny

– ve dnech školního vyučování tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a
výchovou v rodině
– zabezpečuje zájmové, odpočinkové a relaxační činnosti žáků
– prováděné činnosti vycházejí z požadavků a zásad pedagogiky volného času

Ke spojování činností jednotlivých oddělení dochází za těchto podmínek
– v době od 6.15 do 7.50 a od 15.00 do 17.00 hodin
– v době celodružinových akcí (společné akce ŠD, výlety, soutěže, exkurze,
návštěvy divadel, kina, výstav apod.)
– v době nepřítomnosti vychovatelky, či malém počtu žáků v oddělení
– v době nabízených zájmových činností (kroužků jednotlivých oddělení)

Seznam potřebných věcí do ŠD
– vhodné převlečení pro pobyt venku v igelitové nebo jiné tašce
– papírové kapesníky a papírové ručníky

Prosíme o zajištění vlastního pití, které by dítě mělo mít po celou dobu
pobytu ve škole. Děti, které jsou ve školní družině do odpoledních hodin, by měly mít odpolední svačinu. Z hygienických důvodů rodiče nevstupují do prostoru školy a školní družiny!


Ranní ŠD:
Při vstupu ke škole bude třeba zazvonit na příslušné oddělení. Bližší
informace o rozdělení tříd a používání zvonku jsou u hlavních dveří budovy.


Při vyzvedávání z odpolední ŠD:
Děti je možné ze ŠD vyzvedávat v čase od 12:30 – 13:30 hodin, dále pak v čase od 15:00 – 17:00 hodin.


Čip přiložíte k terminálu „BELLhop“ u pravých žlutých vchodových dveří do školy, ten Vám krátkým akustickým signálem potvrdí správné načtení čipu a zároveň zobrazí jméno Vašeho dítěte.


Terminál po načtení čipu předá váš požadavek do příslušného oddělení ŠD a paní vychovatelka Vám dítě pošle do šatny a k odchodu z budovy. Čip je sice vystaven na konkrétní osobu, ale je přenosný, tudíž záleží jenom na Vás, komu jej svěříte. Čip je prázdný, bez loga či značek a symbolů. Je to z důvodu, aby při ztrátě nebyl lehce identifikovatelný, k čemu, či komu patří.
Při ztrátě, či zcizení, kontaktujte neprodleně školu a daný čip bude
zablokován. Následně můžete získat nový čip.