Úvodem

Provoz ŠD je zajištěn od 6.15 do 7.50 a od 11.55 do 17.00 hodin.

Telefonické spojení:   
ŠD A / ŠD C / ŠD E –  723 916 302
ŠD B / ŠD D  – 731 070 830

Poplatek za ŠD je pro všechny děti: 150 Kč měsíčně – platí se převodem na účet školy (popř. do pokladny školy) na základě informace, kterou děti obdrží od  vychovatelek ŠD (září – prosinec ; splatnost do 30. 11. 2021, leden – červen;  splatnost do 31. 3. 2022).

•    PŘÍCHODY dětí do RANNÍ DRUŽINY od 6:15 do 7:40 hod.
•    RODIČE DOPROVÁZÍ své děti jen před hlavní dveře ZŠ
•    Odpolední družina je od 11:55 – 17:00 hod.
•    Odpolední odchody dětí domů z družiny jsou možné v době po obědě do 13:30 a pak v době od 15:00 – 17:00

V době od 13:30 – 15:00 začínají zájmové činnosti v každém odd. ŠD (výtvarné, pracovní, sportovní, hudební aj.) a v tuto dobu se konají i všechny jednorázové akce ŠD (koncerty, divadélka, výlety, přednášky, karneval aj.) včetně pobytu venku (hřiště, vycházka aj.), a proto je vyzvedávání dětí možné až od 15:00 do 17:00 hod.

Když si dítě potřebujete pravidelně vyzvedávat v čase mezi 13:30-15:00 z důvodu kroužku, odjezdu autobusu, aj. prosíme předem o včasné písemné vyjádření času  odchodu žáka ze ZŠ, abyste věděli, v jakém oddělení bude Vaše dítě umístěno.

Pokud nastane situace, kdy si dítě potřebujete mimořádně vyzvednout  v čase mezi 13:30-15:00 např. z důvodu (lékař, mimořádná situace aj.), musíte vyplnit uvolňující list, který obdržíte u příslušné vychovatelky, nebo je ke stažení na www školy.

Stejná situace nastává, pokud čip nebudete mít u sebe (zapomenete ho), vyplníte Uvolňující list.

•    Dítě chodí domů SAMO jen na základě písemného zápisu rodičů – na přihlášce ŠD, nebo jednorázové omluvenky na omluvenkový list ( web.stránky ŠD)
•    DĚTI NELZE POUŠTĚT SAMOTNÉ DOMŮ PO TELEFONICKÉM SDĚLENÍ RODIČŮ!
•    Pro vyzvedávání dětí slouží Bellhop systém(čipy ŠD).
•    Děti je nutné vyzvedávat do 17:00 hod., pokud dítě bude opakovaně vyzvedávané po této hodině, situace bude hlášena vedení  školy a následně sociálnímu odboru.
•    Dětem je ZAKÁZÁNO používat ve ŠD mobily pro hraní her.
•    VŠECHNY VĚCI DO ŠD MUSÍ MÍT DĚTI PODEPSANÉ!!!

Ranní a konečná družina od 15.00 hodin je zajištěna dle rozpisu u hlavních dveří.

Ranní družina od 6:15 hodin je zajištěna ve školní družině A a C.

  6:15 – 7:50 Ranní ŠD A (1.A, 2.A, 3.A, 4.A)6:15 – 7:50 Ranní ŠD C (PT, 1.B, 2.B, 3.B, 4.B )15:00 – 17:00 Konečná ŠD A
Pondělí A C A
Úterý A C A
Středa A C A
Čtvrtek A C A
Pátek A C A

ŠD A – 2. podlaží, ŠD B – 3. podlaží, ŠD C – 2. podlaží, ŠD D – 3. podlaží, ŠD E-2.podlaží

Co nabízí naše školní družina:
·         příjemné, podnětné a bezpečné klima
·         individuální přístup k dětem
·         zájmové vzdělávání formou vzdělávacích a spontánních činností, hrou, učením a individuální prací
·         možnost odpočinku a relaxace
·         vedení dětí k smysluplnému a aktivnímu trávení volného času
·         uplatňování základních pravidel v kolektivu – respekt, naslouchání, vzájemná pomoc, otevřená komunikace,  spravedlivé řešení konfliktů a týmová spolupráce
·         posilování schopnosti rozhodování, hodnocení a sebehodnocení dětí

Naše ŠD je „otevřená“ všem.

ŠD se ve své činnosti řídí vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.

Poslání školní družiny
– ve dnech školního vyučování tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině
– zabezpečuje zájmové, odpočinkové a relaxační činnosti žáků
– prováděné činnosti vycházejí z požadavků a zásad pedagogiky volného času

Ke spojování činností jednotlivých oddělení dochází za těchto podmínek
– v době od 6.15 do 7.50 a od 15.00 do 17.00 hodin
– v době celodružinových akcí (společné akce ŠD, výlety, soutěže, exkurze, návštěvy divadel, kina, výstav apod.)
– v době nepřítomnosti vychovatelky, či malém počtu žáků v oddělení
– v době nabízených zájmových činností (kroužků jednotlivých oddělení)

 Seznam potřebných věcí do ŠD
– vhodné převlečení pro pobyt venku v igelitové nebo jiné tašce
– papírové kapesníky a papírové ručníky

Prosíme o zajištění vlastního pití, které by dítě mělo mít po celou dobu pobytu ve škole. Děti, které jsou ve školní družině do odpoledních hodin, by měly mít odpolední svačinu. Z hygienických důvodů rodiče nevstupují do prostoru školy a školní družiny!

Ranní ŠD:

Při vstupu ke škole bude třeba zazvonit na příslušné oddělení. Bližší informace o rozdělení tříd a používání zvonku jsou u hlavních dveří budovy.

Při vyzvedávání z odpolední ŠD:

Děti je možné ze ŠD vyzvedávat v čase od 12:30 – 13:30 hodin, dále pak v čase od 15:00 – 17:00 hodin.

Čip přiložíte k terminálu „BELLhop“ u pravých žlutých vchodových dveří do školy, ten Vám krátkým akustickým signálem potvrdí správné načtení čipu a zároveň zobrazí jméno Vašeho dítěte.

Terminál po načtení čipu předá váš požadavek do příslušného oddělení ŠD a paní vychovatelka Vám dítě pošle do šatny a k odchodu z budovy. Čip je sice vystaven na konkrétní osobu, ale je přenosný, tudíž záleží jenom na Vás, komu jej svěříte. Čip je prázdný, bez loga či značek a symbolů. Je to z důvodu, aby při ztrátě nebyl lehce identifikovatelný, k čemu, či komu patří. Při ztrátě, či zcizení, kontaktujte neprodleně školu a daný čip bude zablokován. Následně můžete získat nový čip.