Úvodem

Provoz ŠD je zajištěn od 6.15 do 7.50 a od 11.50 do 17.00 hodin.

Ranní a konečná družina od 15.00 hodin je zajištěna dle rozpisu na hlavních dveřích .

Telefonické spojení:   
ŠD A a ŠD C –  723 916 302
ŠD B a ŠD D  – 731 070 830

Poplatek za ŠD je pro všechny děti: 150 Kč měsíčně – platí se složenkami, které děti obdrží od vychovatelek ŠD (září – prosinec ; splatnost do 30.11.2020, leden – červen;  splatnost do 31.3.2021).

Ranní a konečná družina od 15.00 hodin je zajištěna ve školní družině A.

Každý den od 7.00 hodin je otevřeno také  druhé oddělení ŠD C , zvoňte tedy prosím od daného času na  ŠD C .

  6:15 – 7:50 hod. Ranní ŠD 7:00 – 7:50 hod. 2. Ranní ŠD 15:00 – 17:00 hod. Konečná ŠD
Pondělí A C A
Úterý A C A
Středa A C A
Čtvrtek A C A
Pátek A C A

ŠD A – 2. podlaží, ŠD B – 3. podlaží, ŠD C – 2. podlaží, ŠD D – 3. podlaží

Co nabízí naše školní družina:
·         příjemné, podnětné a bezpečné klima
·         individuální přístup k dětem
·         zájmové vzdělávání formou vzdělávacích a spontánních činností, hrou, učením a individuální prací
·         možnost odpočinku a relaxace
·         vedení dětí k smysluplnému a aktivnímu trávení volného času
·         uplatňování základních pravidel v kolektivu – respekt, naslouchání, vzájemná pomoc, otevřená komunikace,  spravedlivé řešení konfliktů a týmová spolupráce
·         posilování schopnosti rozhodování, hodnocení a sebehodnocení dětí
·         zajištění pitného režimu po celou dobu provozu ŠD

Naše ŠD je „otevřená“ všem.

ŠD se ve své činnosti řídí vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.

Poslání školní družiny
– ve dnech školního vyučování tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině
– zabezpečuje zájmové, odpočinkové a relaxační činnosti žáků
– prováděné činnosti vycházejí z požadavků a zásad pedagogiky volného času

Ke spojování činností jednotlivých oddělení dochází za těchto podmínek
– v době od 6.15 do 7.50 a od 15.00 do 17.00 hodin
– v době celodružinových akcí (společné akce ŠD, výlety, soutěže, exkurze, návštěvy divadel, kina, výstav apod.)
– v době nepřítomnosti vychovatelky, či malém počtu žáků v oddělení
– v době nabízených zájmových činností (kroužků jednotlivých oddělení)

 Seznam potřebných věcí do ŠD
– vhodné převlečení pro pobyt venku v igelitové nebo jiné tašce
– papírové kapesníky a papírové ručníky

Prosíme rodiče, aby všechny věci měly děti podepsané.

Vzhledem k situaci COVID-19, prosíme o zajištění vlastního pití, které by dítě mělo mít po celou dobu pobytu ve škole.  Děti, které jsou ve školní družině do odpoledních hodin by u sebe  také měly mít  svačinu. Z hygienických důvodů rodiče nevstupují do prostoru školy a školní družiny!

Při vstupu ke škole bude třeba zazvonit na příslušnou vychovatelku, která zajistí odchod dítěte ze školy. Bližší informace o používání zvonku jsou na hlavních dveřích budovy.

Případné změny docházky dítěte žádejte pouze písemně se svým podpisem a datem, NE TELEFONICKY! Veškeré změny hlaste paní vychovatelce neprodleně. Děkujeme.