I-KAP I – Učíme se ze života pro život

Loga Evropské unie a MŠMT

Partnerství v projektu Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I., „Učíme se ze života pro život“.
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656.
Období realizace: 15.2.2018 – 31.12.2020 (školní roky 2018/2019 a 2019/2020).
Příjemce projektu: Kraj Vysočina, Financován z Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání.
Cílem projektu je prostřednictvím komunit vzájemného učení, síťováním, vzájemným setkáváním a výměnou zkušeností základních a středních škol podpořit zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a posílené o prvky transferu kompetencí. 

Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 je zapojena na pozici partnera s finančním příspěvkem 897 654 Kč, za které budou pořízeny nové pomůcky pro výuku. Do projektu jsou zapojeni čtyři pedagogové, kteří obohatí výuku o využívání aktivizačních metod a posílí o prvky transferu kompetencí podle stanovených metodik. Jeden z nich vykonává zároveň funkci koordinátora projektu. Rozvíjené oblasti projektem jsou Kompetence k podnikavosti, iniciativě a kreativitě, Polytechnická výchova (technické, přírodovědné kompetence a EVVO), Kariérové poradenství (kompetence k utváření a řízení kariéry žáků), Jazykové kompetence v nejazykových předmětech, ICT kompetence mimo oborový předmět informatika, Čtenářská gramotnost mimo výuku ČJ, Matematická gramotnost mimo výuku M. Zapojení pedagogové se navíc budou setkávat v rámci komunit vzájemného učení za účelem vzájemné výměny zkušeností. Více informací zde.

Záznamy z výuky 2020/2021
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník

Záznamy z výuky z minulých školních let naleznete na původních internetových stránkách ZDE

Logo Učíme se ze života pro život