Průša pro školy

Smlouva o spolupráci s firmou Prusa Research a.s.

Škola se zapojila do projektu, ve kterém škola obdržela 3D tiskárnu. Projekt „Průša pro školy“ je iniciativou světoznámé firmy Prusa Research a. s., která se zabývá výrobou a inovací 3D tiskáren ORIGINAL PRUSA. Tento projekt byl spuštěn v září 2020 a má za úkol zapojit tuto novou technologii do moderního školství.

V rámci projektu, který proběhl v červnu a září 2021, žáci modelovali v 3D prostředí návrhy na téma „Chemické šablony“. Vytvořené modely byly následně vytištěny na 3D tiskárně a žáci je budou dále používat ve výuce chemie.