Trenéři ve škole

Škola je zapojena do projektu „Trenéři ve škole“.

Cílem projektu je zkvalitňování všeobecného pohybového rozvoje dětí.

Trenéři působí v rámci jedné hodiny tělesné výchovy týdně v přípravné třídě a v prvních třídách formou tandemové výuky s učitelem. Projekt probíhal od 1. 2. do 30. 6. 2022.

Ve ŠR 2022/2023 pokračuje projekt v PT, 1. a 2. třídách.