Úvodem

Telefon: 569 428 291

Vedoucí školní jídelny: Bc. Renata Hausvaterová

Školní jídelna je součástí příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, která v rámci své hlavní činnosti provozuje školní jídelnu pro žáky ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění a provozování závodního stravování zaměstnanců ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva financí České republiky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, v platném znění.

Mimo tuto hlavní činnost povolil zřizovatel v rámci doplňkové činnosti provozovat hostinskou činnost, která je využívána ke stravování cizích strávníků. Tuto službu využívají důchodci, maminky na mateřské dovolené i ostatní obyvatelé Havlíčkova Brodu.

Ve školní jídelně se stravuje přibližně 350 strávníků z řad žáků a zaměstnanců školy. Odhlášky obědů lze nahlásit do 7.00 hodin ráno určitého dne.
Platba se provádí předem, u cizích strávníků dle dohody na určité období ( týden, 14 dní, měsíc ) nebo dle skladby jídelníčku. Vaří se jeden druh jídla. Jídelní lístek je k dispozici v kanceláři školní jídelny a aktuální týden je vyvěšen v jídelně.

Přístup do školní jídelny je možný vedlejším vchodem – dveře umístěny ve spojovacím krčku mezi pavilony školy. Kancelář školní jídelny je umístěna v zadní části jídelny.

Činnost a provoz školní jídelny se řídí Provozním řádem školní jídelny a Vnitřním řádem školní jídelny.