Sportuj ve škole

Od roku 2019 realizuje AŠSK projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s názvem „Sportuj ve škole“. Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 se od listopadu 2019 zapojila do realizace tohoto projektu. Každou středu se žáci 1. stupně scházeli v tělocvičně s lektorem panem Pavlem Dubnem. Pohybová přípravka se zaměřením na basketbal nabízí dětem všestranné pohybové aktivity, hry, zábavu. Rozvíjí nejen pohybové dovednosti, ale také vlastnosti jako samostatnost, rozhodování, tvořivost, zodpovědnost, smysl pro fair play a další, které následně žáci uplatní i ve škole a běžném životě.
Tento projekt pokračoval i v roce 2020, ale z důvodu uzavření škol byly tyto aktivity omezeny. Ve školním roce 2021/2022 se žáci scházeli od října každé pondělí. Projekt pokračuje i ve ŠR 2022/2023.