Digitalizujeme školu

Digitalizujeme školu

Realizace investice národního plánu obnovy-komponenta 3.1

V rámci inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Škola na výuku předmětu Informatika obdržela finanční prostředky na nákup učebních pomůcek pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence ve výši 384 000,- Kč a pro prevenci digitální propasti ve výši 65 000,-Kč.