Kroužky 2023/2024

Kapela úterý 14:00-14:45h
P. Lutner
Kapela je název pro zábavný hudební kroužek. Cvičíme hru na vlastní nástroje: ukulele, flétna nebo kytara. Používáme také zapůjčené perkusní rytmické nástroje nebo „trubandy“ (laděné rytmické tyče). Hravou formou cvičíme na říkadlech (úryvcích písní) jednotlivé prvky hudebního světa: tóny, akordy, rytmy …
Metodika: „Daltonské učení“ zajišťuje sjednocení různých věků dětí, rozdílnosti nástrojů ale i talentu a přístupu dětí.

Florbal po, út, st
B. Návojský
Kroužek slouží pro všechny žáky, kteří si chtějí jednou týdně zahrát florbal. Cílem kroužku je seznámit žáky se sportem, naučit je základní florbalové dovednosti (práci s florbalovou holí a míčkem, vnímání kolektivní hry, základní pravidla florbalu atd.).

Psaní deseti prsty pátek 7:05-7:50h
B. Návojský
Žáci se naučí základy psaní hmatovou metodou. Každý žák postupuje vlastním tempem, což umožňuje program MountBlue. Pokud budou žáci kroužek navštěvovat od 6. ročníku mají velkou šanci, že se naučí všechna písmena i znaky na klávesnici. Ostatní žáci se naučí zásady správného psaní.

Doučování k přijímacím zkouškám
Kroužek slouží k zopakování základního učiva od 6. třídy do 9. třídy, prohloubení učiva o obtížnější a logické úlohy. Dále umožňuje žáků se připravit na způsob zadávání a vypracování úloh při přijímacích zkouškách.

Volejbal čtvrtek 7:15 – 7:50h
B. Suchá
Ranní volejbalová setkání jsou setkání nadšených dětí ve snaze zdokonalit své volejbalové dovednosti (a začít svůj den radostně s pohybovou aktivitou).

Badatelský zeměpis čtvrtek 7:15 – 8:00h
V. Novák
Kroužek Badatelského zeměpisu je určen pro žáky 6. – 9. ročníku, kteří si chtějí rozšířit své vědomosti a dovednosti v oblasti zeměpisu a chtějí se v něm dále rozvíjet. Aktivity v kroužku jsou cíleny na badatelsky orientované vyučování s využitím digitálních technologií a poznávání zeměpisu z jiných úhlů pohledu.

Počítáme počty liché pondělí 7:05-7:50h
A. Dolejš
Kroužek vhodný k prohloubení znalosti v oblasti matematiky. Není to doučování ani příprava na hodiny matematiky. Jedná se o počítání úloh z kapitoly „Pro chytré hlavy“, řešení úloh matematického klokana a proč je tomu tak, počítání úloh z matematické olympiády. (6. – 7. ročník)

Francouzština pátek 7:05-7:50h
I. Knosová
Cílem kroužku francouzského jazyka je především vzbudit u dětí zájem o tento jazyk a francouzskou kulturu. V kroužku se hravě naučíme základní a praktické fráze a také zajímavosti nejen o Francii.

Logopedické chvilky pondělí 12:30-13:15h, středa 7:05-7:50h
B. Licková, D. Vaňková
Kroužek je určen pro žáky, kteří mají problémy s komunikací nebo výslovností některých hlásek. Zaměřujeme se na děti z: 1.2. a 3. ročníku – 1. pololetí,
1.2.a 3. ročníku a PT – 2. pololetí
Cíl: logopedická prevence tzn. nácvik motoriky mluvidel, dechová cvičení, sluchové hry, napodobení hlásek, rozvoj slovní zásoby, rytmizace slov a říkadel, vyprávění pohádky podle předlohy.

Astroklub
T. Holenda, L. Ondra