projekty


Učíme se ze života pro život

Partnerství v projektu „Učíme se ze života pro život“, 
reg. č. CZ.02.3.68./0.0/0.0/16_034/0008656.
Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I.
Příjemce projektu: Kraj Vysočina.
Financován z Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání.
ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 je zapojena na pozici partnera s finančním příspěvkem 897 654 Kč.
Cílem projektu je zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů ve výuce.
Do projektu jsou zapojeni 4 pedagogové v oblasti využití vybraných aktivizačních a přenosových nástrojů, z nichž jeden vykonává funkci koordinátora.
Projekt bude probíhat ve školních letech 2018/2019 a 2019/2020.