Zemědělství a lesnictví na Vysočině

Školní kolo/krajské kolo
Vědomostní soutěž pro žáky 7. a 8. ročníků druhého stupně základních škol, kde žáci řeší 25 otázek s možným ziskem bodů. Nejlepšími řešiteli školního kola se stali Jiří Fikar (8.B) a Šárka Šimánková (8.A). Jiří vyhrál již podruhé.
Výherci školního kola reprezentovali sebe a naši školu v krajském kole, pořádaném na půdě Krajského úřadu Vysočina v Jihlavě. Zde skládali opět písemný test, který určoval celkové pořadí. Soutěž byla doplněna zajímavými nehodnocenými aktivitami. Výhercem byl každý žák do 20. místa, který se může zúčastnit dvoudenního edukativního výletu na místní farmy a podniky. Z celkového počtu 67 účastníků se na 19. postupovém místě umístila Šárka Šimánková a na těsném 4. místě se umístil Jiří Fikar.

Děkuji za péči o děti při krajském kole Markétě Komrskové a gratuluji k výhře.

Mgr. Adam Dolejš