Školní fórum

V úterý 14. května proběhlo na naší škole Školní fórum. V rámci něho vybraní zástupci 5. – 9. tříd v pracovních skupinách řešili nápady, které by vedly ke zlepšení a rozvoji našeho města. Velmi podrobně pak děti mluvily o tom, co se jim na naší škole líbí a diskutovaly o dalších nápadech, které by vedly ke zlepšení. Na jejich podměty následně reagovala paní ředitelka i zástupci našeho města. Školní fórum bychom rádi v následujících letech pravidelně opakovali.

Mgr. Lenka Kulichová Jiráková