Zaměstnanci 2021/2022

Seznam pracovníků – školní rok 2021/2022

Ředitelka školy: Mgr. Milena Popelová

Zástupkyně ředitele: Ing. Šárka Zelenková

Základní škola

Učitelé
Mgr. Jaromír Baran
Mgr. Tereza Beránková
Mgr. Hana Březinová
Mgr. Adam Dolejš
Mgr. Andrea Hubáčková
Ing. Marie Jandová
Mgr. Kryštof Korba
Mgr. Bohuslava Korbová
Mgr. Kateřina Kořínková
Mgr. Vít Kučera
Mgr. Lenka Kulichová Jiráková
Mgr. Blanka Licková
Mgr. Pavel Lutner
Mgr. Libor Mareš
Mgr. Miroslava Melounová
Mgr. Bronislav Návojský
Mgr. Veronika Nováková
RNDr. Ludmila Neuwirthová
Mgr. Klára Perliková
Mgr. Tereza Staňková
Mgr. Blanka Suchá
Mgr. Jiřina Šupitová
Mgr. Zuzana Titzová
Mgr. Andrea Tůmová
Bc. Andrea Veselá
Bc. Martin Veselý
Mgr. Terézia Vondráčková
Mgr. Ilona Wicheová
Mgr. Michaela Zinková

Asistentky pedagoga
Bc. Renata Hausvaterová
Markéta Komrsková
Hana Novotná
Bc. Kateřina Pavlasová
Martina Pazderková
Jitka Petrlíková
Marcela Straková
Alena Tumová, dipl.um.
Bc. Dana Vaňková

Provozní zaměstnanci

Školník: Jiří Beránek

Ekonomka: Vladimíra Fiedlerová

Hospodářka: Lada Radová

Uklízečky:
Jana Fialková
Jana Kodejšová
Jaroslava Komrsková
Alena Prajslerová
Barbora Prajslerová
Anna Vágnerová

Hlídač
Vladimír Buchal
Vlastimil Koupar

Školní družina a Školní klub:

Vedoucí vychovatelka: Lucie Janečková

Vychovatelé ŠD
Vladěna Dřínková
Zuzana Michálková
Jitka Prchalová, DiS.
Jaroslava Razimová

Vychovatelka ŠK: Bc. Kateřina Pavlasová

Školní jídelna:

Vedoucí školní jídelny: Jaroslava Medová

Vedoucí kuchařka: Milena Linhartová

Kuchařky
Ivana Hynková
Petra Křivohlavá
Zuzana Svobodová
Lenka Šimková
Michaela Šimková
Marcela Vašáková

Zaměstnanci 2020/2021