Zaměstnanci

Seznam pracovníků – školní rok 2020/2021

Ředitelka školy: Mgr. Milena Popelová

Zástupkyně ředitele: Ing. Šárka Zelenková

Základní škola

Učitelé
Mgr. Jaromír Baran
Mgr. Hana Březinová
Mgr. Adam Dolejš
Bc. Renata Hausvaterová
Mgr. Andrea Hubáčková
Mgr. Kryštof Korba
Mgr. Bohuslava Korbová
Mgr. Kateřina Kořínková
Vít Kučera
Mgr. Lenka Kulichová Jiráková
Mgr. Blanka Licková
Mgr. Pavel Lutner
Mgr. Libor Mareš
Mgr. Miroslava Melounová
Mgr. Bronislav Návojský
Mgr. Veronika Nováková
Mgr. Ludmila Neuwirthová
Mgr. Klára Perliková
Bc. Tereza Staňková
Mgr. Blanka Suchá    
Mgr. Jiřina Šupitová
Mgr. Zuzana Titzová
Mgr. Andrea Tůmová
Mgr. Terézie Vondráčková
Mgr. Ilona Wicheová
Mgr. Michaela Zinková

Asistentky pedagoga
Vladěna Dřínková
Bc. Renata Hausvaterová
Lucie Janečková
Hana Novotná
Bc. Kateřina Pavlasová
Martina Pazderková
Jitka Petrliková
Marcela Straková
Alena Tumová, dipl.um.                                     

Provozní zaměstnanci

Školník: Jiří Beránek

Ekonomka: Vladimíra Fiedlerová

Hospodářka: Lada Radová

Uklízečky:
Jana Fialková
Jana Kodejšová
Alena Prajslerová
Barbora Prajslerová
Anna Vágnerová                              

Hlídač
Vladimír Buchal
Vlastimil Koupar

Školní družina a Školní klub:

Vedoucí vychovatelka: Lucie Janečková

Vychovatelé ŠD
Jitka Prchalová, DiS.
Jaroslava Razimová
Zuzana Michálková

Vychovatelka ŠK: Bc. Kateřina Pavlasová

Školní jídelna:

Vedoucí školní jídelny: Jaroslava Medová

Vedoucí kuchařka: Milena Linhartová

Kuchařky
Ivana Hynková
Petra Křivohlavá
Božena Pátková
Hedvika Prodělalová
Lenka Šimková
Michaela Šimková                                        
Marcela Vašáková