Zaměstnanci 2020/2021

Ředitelka školy: Mgr. Milena Popelová

Zástupkyně ředitele: Ing. Šárka Zelenková

Základní škola

Učitelé
Mgr. Jaromír Baran
Mgr. Hana Březinová
Mgr. Adam Dolejš
Bc. Renata Hausvaterová
Mgr. Andrea Hubáčková
Mgr. Kryštof Korba
Mgr. Bohuslava Korbová
Mgr. Kateřina Kořínková
Vít Kučera
Mgr. Lenka Kulichová Jiráková
Mgr. Blanka Licková
Mgr. Pavel Lutner
Mgr. Libor Mareš
Mgr. Miroslava Melounová
Mgr. Bronislav Návojský
Mgr. Veronika Nováková
Mgr. Ludmila Neuwirthová
Mgr. Klára Perliková
Bc. Tereza Staňková
Mgr. Blanka Suchá    
Mgr. Jiřina Šupitová
Mgr. Zuzana Titzová
Mgr. Andrea Tůmová
Mgr. Terézie Vondráčková
Mgr. Ilona Wicheová
Mgr. Michaela Zinková

Asistentky pedagoga
Vladěna Dřínková
Bc. Renata Hausvaterová
Lucie Janečková
Hana Novotná
Bc. Kateřina Pavlasová
Martina Pazderková
Jitka Petrliková
Marcela Straková
Alena Tumová, dipl.um.

Provozní zaměstnanci

Školník
Jiří Beránek

Ekonomka
Vladimíra Fiedlerová

Hospodářka
Lada Radová

Uklízečky
Jana Fialková
Jana Kodejšová
Alena Prajslerová
Barbora Prajslerová
Anna Vágnerová

Hlídač
Vladimír Buchal
Vlastimil Koupar

Školní družina a Školní klub

Vedoucí vychovatelka
Lucie Janečková

Vychovatelé ŠD
Jitka Prchalová, DiS.
Jaroslava Razimová
Zuzana Michálková

Vychovatelka ŠK
Bc. Kateřina Pavlasová

Vedoucí školní jídelny
Jaroslava Medová

Vedoucí kuchařka
Milena Linhartová

Kuchařky
Ivana Hynková
Petra Křivohlavá
Božena Pátková
Hedvika Prodělalová
Lenka Šimková
Michaela Šimková
Marcela Vašáková