Zájmové kroužky ŠK

Informace k zájmovým kroužkům pro školní rok 2021/2022

1. Keramika

 • termín konání: pondělí 15:00 – 17:00 hodin (keramická dílna)
 • určen pro dívky a chlapce ve věku od 6 – 10 let (přípravná třída – 5. třída)
 • Cena- 500,- Kč / rok
 • termín konání: středa 15:00 – 17:00 hodin (keramická dílna)
 • určen pro dívky a chlapce ve věku od 6 – 10 let (přípravná třída – 5. třída)
 • Cena – 500,- Kč / rok

2. Výtvarný kroužek – Malý umělec

 • termín: čtvrtek 15:00 – 17:00 (ŠD C)
 • určen pro dívky a chlapce ve věku od 6 – 10 let (přípravná třída – 5. třída)
 • Cena – 200,-Kč / pololetí

3.Pohybové hry

 • termín konání: úterý 15:00 – 17:00 hodin (velká tělocvična)
 • určen pro dívky a chlapce ve věku od 6 – 9 let ( Přípravná třída – 4. třída)
 • Cena – 50,-Kč / pololetí

5. Deskové hry

 • termín konání : úterý  15:15 – 16:15 (ŠD D)
 • určen pro dívky a chlapce ve věku od 6 – 15 let (Přípravná – 9. třída)
 •  

6. Kapela (skupinové hraní na kytaru, flétnu a ukulele-dříve hudební klub)
• žáci mají možnost hrát ve skupině zábavným způsobem na nástroje: kytara, flétna, ukulele
• počet hráčů je letos omezen
• Informace a přihlášky – p. uč. Lutner (4.A)

 • Cena – 800,- Kč / pololetí

7. Florbal

 • 4.-9.třída – dle rozpisu (pondělí, úterý, středa – 0.hodina dle počtu přihlášení)
 • Informace a přihlášky – p. uč. Návojský

8.Taneční kroužek

 • termín konání: středa 15:30 – 16:30
 • Určen pro 2.stupeň
 • Informace a přihlášky – p.uč. Kučera
 • V týdnu od 6. – 10. září  a od 13. – 17. září bude probíhat akce s názvem „Týden otevřených kroužků“.  Žáci si mohou přijít vyzkoušet daný zájmový kroužek a zjistit více o této činnosti. Na setkání obdrží přihlášku a veškeré informace o zájmové činnosti.

Žáci, kteří nejsou přihlášeni do školního klubu, se mohou účastnit zájmových kroužků.

Ve školním klubu probíhají činnosti zaměřené na aktivní trávení volného času. Mezi ně patří:

    ·         Iniciativní a týmové hry 

Trénujeme a učíme se být aktivním jedincem kolektivu, přijímat řešení, spolupracovat, komunikovat, řešit konflikty, vést lidi a brát ohled na jiné názory. Smyslem těchto her je předložení konkrétního problému, který je třeba vyřešit vzájemnou spoluprací a zapojením tělesných a duševních schopností všech členů skupiny.

    ·         Hry pro rozvoj komunikace

Různými cvičeními pomáháme rozvíjet komunikační schopnosti jednotlivců a zlepšovat kvalitu výměny informací uvnitř skupiny. Zkoušíme si různé formy komunikace, uvědomujeme si její mnohostrannost a snažíme se rozvíjet vlastnost naslouchat druhým.

    ·         Ekologické hry

Snahou je vzbudit zájem o vše živé a naučit se vnímat své okolí. Zamyslet se nad svým chováním vůči přírodě a být aktivním v ochraně životního prostředí.

    ·         Účast v mezinárodních, republikových, krajských a regionálních soutěžích

Podpora žáků v realizaci svých nápadů a jejich ztvárnění. Učení se prezentaci svého díla před odbornou porotou a získávání nových zkušeností.

    ·         Výtvarné dílny

Výtvarné činnosti zaměřené na odpočinek a relaxaci. Možnosti seberealizace prostřednictvím svých myšlenek, nápadů a fantazie.

    ·         Zajímavá témata

Zajímají nás témata, která se týkají našeho společenského života. Snažíme se orientovat se v dějinách a připomínáme si významné dny (např. Den obětí holocaustu), současná doba nám není vzdálená (např. 13. 2. Den bezpečnějšího internetu). Chceme vědět víc a umět tyto informace používat.

    ·         Sportovní hry a drobné soutěže

Pohyb nás baví, soutěžíme, sportujeme a seznamujeme se s různými pohybovými aktivitami

Při vyzvedávání žáků 4.tříd:

Čip přiložíte k terminálu u vchodu do školy a ten Vám krátkým akustickým signálem potvrdí správné načtení čipu a zároveň zobrazí jméno Vašeho dítěte.
Terminál po načtení čipu předá váš požadavek do  ŠK a paní vychovatelka Vám dítě pošle do šatny a k odchodu z budovy.
Rodiče čekají před budovou školy, vstup do školy je pro rodinné příslušníky z hygienických důvodů zakázán.