Závěrečný dějepisný projekt v 7. B

V sedmé třídě jsme se v dějepise věnovali středověkým dějinám. Celoroční výuku jsme zakončili dějepisným projektem – úkolem žáků bylo vytvořit 3D model, který souvisí se středověkem.
Žáci často vyráběli meče a štíty – evidentně je zaujalo období křížových výprav :o) Velmi povedený byl středověký hrad a románské rotundy.
Žáci byli kreativní – vyráběli z perníku, kartonu, keramiky, meče vyřezávali i ze dřeva.
V prostorech školních vestibulu jsme pak uspořádali malou výstavku jejich prací.
V hodinách dějepisu se žáci seznámili s českými a světovými dějinami z období středověku. Často zhlédli výuková videa, pracovali s tablety a aktivně využívali Google učebnu. Při probírání vpádu Mongolů na naše území ve 13. století jsme si pochutnali na Štramberských uších.
Výuku dějepisu jsme propojili s výtvarnou výchovou a literaturou – žáci zpracovávali nejstarší české pověsti formou komiksu, seznámili se s gotikou vlastní tvorbou rozet a ozdobili vchod do třídy gotickým portálem.
Doufám, že žáky výuka bavila a odnesli si z ní mnoho cenných informací o středověkých dějinách.

Mgr. Kateřina Kořínková