Závěrečný dějepisný projekt v 6. A

Výuku dějepisu jsme v šesté třídě zakončili dějepisným projektem – úkolem žáků bylo vytvořit 3D model, který souvisí s probíranými dějinnými epochami, tj. s pravěkem a starověkem.
Žáci vyráběli pravěké venuše, sekery, egyptské pyramidy, taktéž se dvakrát objevil maják na ostrově Faros. Největším modelem byl mezopotámský zikkurat, zajímavá byla hlava faraona Tutanchamona.
Žáci byli velmi vynalézaví – vyráběli z kartonu, sádry, keramiky, polystyrenu, taktéž z lampičky. Dva modely z perníku byly velmi chutné – spravedlivě jsme si je rozdělili a snědli :o)
V prostorech školních vestibulu jsme pak uspořádali malou výstavku.
V hodinách dějepisu často žáci zhlédli výuková videa, pracovali s tablety, na kterých vyhledávali zadané informace, aktivně využívali Google učebny. Také vyráběli osobní erby, plakáty o Havlíčkově Brodě, kreslili divy světa či své autoportréty ve stylu starých Egypťanů.
Doufám, že žáky výuka bavila a odnesli si z ní mnoho cenných informací o pravěkých a starověkých dějinách.

Mgr. Kateřina Kořínková