Poezie není nuda – pracovnice KKV HB přibližují dětem poezii