Olympiáda v českém jazyce

Na konci listopadu se na naší škole uskutečnilo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Soutěže se zúčastnili žáci z 8. a 9. tříd, kteří „změřili“ své znalosti a dovednosti jak v jazykové, tak ve slohové části soutěže.
Nejlepší řešitelkou zadaných úloh se stala Nikol Slanařová (9.A), druhé místo obsadila Anna Vavřičková (9.A) a na třetím místě se umístila Anna Šimánková (9.A).
Všem úspěšným soutěžícím blahopřejeme a prvním dvěma dívkám přejeme mnoho úspěchů v okresním kole.

Mgr. Tereza Staňková