Mikulášská nadílka

V pátek 3. prosince navštívil naši školu Mikuláš s čerty a anděly. Tato kouzelná družina zavítala do všech tříd prvního stupně, kde ji naši žáčci již netrpělivě očekávali. Každá třída si pro Mikuláše vzorně připravila krásnou básničku nebo písničku. Našli se dokonce i odvážlivci, kteří se do recitace pustili samostatně.
Za odvahu pak všichni žáci dostali od Mikuláše sladkou odměnu.
Za přípravu a organizaci této akce patří velké poděkování žákům 9.A.

Mgr. Tereza Staňková