Léto 2023

Letní básnička
Léto přišlo do kraje,
louka plná květů je.
Všechno kvete, všechno zraje,
na louce si čmelák hraje.
Bručí, bzučí, poletuje,
Přitom volá „Léto tu je“

Aktivity a zájmové kroužky ŠD