Desatero pro primární prevenci

Naše škola se v říjnu zapojila do preventivního programu Desatero pro primární prevenci organizace Presafe, který je podporován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
V rámci tohoto projektu žáci druhého stupně zhlédnou deset preventivních videí, vyplní kvízy a budou s tématy dále pracovat v hodinách občanské výchovy. Preventivní program je zaměřen na prevenci sociálně patologických jevů.
Jsme COOL a prevence nám není lhostejná.

Mgr. Tereza Staňková