Den otevřených dveří na ZŠ Nuselská

V úterý 14. února 2023 se na naší škole uskutečnil Den otevřených dveří. Děti, jejich rodiče a každý, kdo chtěl, mohl navštívit naši školu a blíže se seznámit s vyučujícími, s prací našich žáků, se školními i mimoškolními aktivitami a s projekty, do kterých je škola zapojena. Většina návštěvníků si také prohlédla Přírodovědné centrum a planetárium.
V odpoledních hodinách se děti s rodiči aktivně zapojili do chemických a fyzikálních pokusů, které probíhaly pod dohledem našich žáků a vyučujících. V učebně informatiky pak mnozí nahlédli do tajů programování a robotiky a v učebně Multimediální výchovy se blíže seznámili s náplní tohoto předmětu a zároveň využili zábavný foto koutek. Velký úspěch měla také výstava středověkých hradů žáků 7.B a výtvarná dílnička.
Všem malým i velkým návštěvníkům děkujeme za milá slova, která napsali do školní kroniky a při dalších setkáních se budeme těšit.

Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240