Dějepisná olympiáda

Ve čtvrtek 30.11. proběhlo školní kolo dějepisné olympiády. Letošní ročník nese název “Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí (od Cyrila a Metoděje po Jana Husa). Celkově se školního kola, určeného pro žáky 7.-9. ročníků, zúčastnilo 37 žáků. Do okresního kola mohli postoupit pouze dva nejlepší. Za všechny vyučující dějepisu děkujeme za hojnou účast a postupujícím přejeme hodně štěstí do okresního kola, které proběhne v lednu.