Badatelská výuka – nerosty

V rámci výuky o vlastnostech minerálů jsme si vyzkoušeli různé geologické metody k určování jednotlivých nerostů.