Zájmové kroužky

Zájmové kroužky otevřeny v rámci školní družiny:

1. Keramika

 • termín konání: pondělí 15:00 – 17:00 hodin (keramická dílna)
 • určen pro dívky a chlapce ve věku od 6 – 10 let (přípravná třída – 5. třída)
 • Cena- 500,- Kč / rok
 • termín konání: středa 15:00 – 17:00 hodin (keramická dílna)
 • určen pro dívky a chlapce ve věku od 6 – 10 let (přípravná třída – 5. třída)
 • Cena – 500,- Kč / rok

2. Výtvarný kroužek – Malý umělec

 • termín: čtvrtek 15:00 – 17:00 (ŠD C)
 • určen pro dívky a chlapce ve věku od 6 – 10 let (přípravná třída – 5. třída)
 • Cena – 200,-Kč / pololetí

3. Pohybové hry

 • termín konání: úterý 15:00 – 17:00 hodin (velká tělocvična)
 • určen pro dívky a chlapce ve věku od 6 – 9 let ( Přípravná třída – 4. třída)
 • Cena – 50,-Kč / pololetí

5. Deskové hry

 • termín konání : úterý  15:15 – 16:15 (ŠD D)
 • určen pro dívky a chlapce ve věku od 6 – 15 let (Přípravná – 9. třída)

Další zájmové kroužky

 • Kapela (skupinové hraní na kytaru, flétnu a ukulele-dříve hudební klub)
  • žáci mají možnost hrát ve skupině zábavným způsobem na nástroje: kytara, flétna, ukulele
  • počet hráčů je letos omezen
  • více informací a přihlášky – p. uč. Lutner (4.A)
 • Cena – 800,- Kč / pololetí
 • Florbal
 • 2.třída – pondělí 5.vyuč. hodina
 • 3.-9.třída – dle rozpisu (pondělí, úterý, středa – 0.hodina dle počtu přihlášení)
 • Informace a přihlášky – p. uč. Návojský
 • V týdnu od 6. – 10. září  a od 13. – 17. září bude probíhat akce s názvem „Týden otevřených kroužků“.  Žáci si mohou přijít vyzkoušet daný zájmový kroužek a zjistit více o této činnosti. Na setkání obdrží přihlášku a veškeré informace o zájmovém kroužku. Žáci kteří zůstanou v odpolední družině, půjdou s příslušnou vychovatelkou.

Při vyzvedávání:

Čip přiložíte k terminálu u vchodu do školy a ten Vám krátkým akustickým signálem potvrdí správné načtení čipu a zároveň zobrazí jméno Vašeho dítěte.
Terminál po načtení čipu předá váš požadavek do příslušného oddělení ŠD a paní vychovatelka Vám dítě pošle do šatny a k odchodu z budovy.
Rodiče čekají před budovou školy, vstup do školy je pro rodinné příslušníky z hygienických důvodů zakázán.
Žáci, kteří nejsou přihlášeni do školní družiny, se mohou účastnit zájmových kroužků.