Zájmové kroužky

Zájmové kroužky otevřeny v rámci školní družiny:

1. Keramika

 • termín konání: pondělí 15:00 – 17:00 hodin (keramická dílna)
 • určen pro dívky a chlapce ve věku od 6 – 10 let (přípravná třída – 5. třída)
 • Cena- 500,- Kč / rok
 • termín konání: středa 15:00 – 17:00 hodin (keramická dílna)
 • určen pro dívky a chlapce ve věku od 6 – 10 let (přípravná třída – 5. třída)
 • Cena – 500,- Kč / rok

2. Výtvarný kroužek – Malý umělec

 • termín: čtvrtek 15:00 – 17:00 (ŠD C)
 • určen pro dívky a chlapce ve věku od 6 – 10 let (přípravná třída – 5. třída)
 • Cena – 200,-Kč / pololetí

3.Pohybové hry

 • termín konání: čtvrtek 15:00 – 16:30 hodin (velká tělocvična)
 • určen pro dívky a chlapce ve věku od 6 – 9 let ( Přípravná třída – 4. třída)

5. Deskové hry

 • termín konání : pátek  6:30 – 8:00 (ŠD D)
 • určen pro dívky a chlapce ve věku od 6 – 15 let (Přípravná – 9. třída)

6. Čtenářský klub

 • termín konání : úterý 15:00 – 16:30 (ŠD C)
 • určen pro dívky a chlapce ve věku 7- 9 let (1. třída – 4.třída)

Další zájmové kroužky

1. Hudební klub (skupinové hraní na kytaru, flétnu a ukulele)
• žáci mají možnost hrát ve skupině zábavným způsobem na nástroje: kytara, flétna, ukulele
• počet hráčů je letos výrazně omezen! Přednostně jsou přijati žáci z minulého roku
• pro více informací a přihlášky je potřeba se stavit za p. uč. Lutnerem.

V týdnu od 14. – 18. září bude probíhat akce s názvem „Týden otevřených kroužků“.  Žáci si mohou přijít vyzkoušet daný zájmový kroužek a zjistit více o této činnosti. Na setkání obdrží přihlášku a veškeré informace o zájmovém kroužku. Žáci kteří zůstanou v odpolední družině, půjdou s příslušnou vychovatelkou.

Pro vyzvednutí žáka ze zájmového kroužku si rodiče zazvoní na příslušnou paní vychovatelku, která kroužek vede nebo na konečnou družinu oddělení „A“. Rodiče čekají před budovou školy, vstup do školy je pro rodinné příslušníky z hygienických důvodů zakázán.

Žáci, kteří nejsou přihlášeni do školní družiny, se mohou účastnit zájmových kroužků!!