Srdce s láskou darované – „Ruce plné lásky“ – soutěž