Srdce na pravém místě

V měsíci lednu se děvčata druhého stupně zúčastnila v rámci hodin TV charitativní akce. Akce byla organizována
spolkem Srdce na pravém místě a měla pomoct rodině chlapečka s dětskou mozkovou obrnou – jednak díky částce, která byla vybrána na startovném a pak také přispěním jednotlivců či týmů počtem přeskoků přes švihadlo. Děvčata tedy pravidelně skákala v hodinách TV, ale připisovala i přeskoky naskákané doma. Dokonce se v závěru ledna přidala i třída páťáků, za což jim patří poděkování.
Cílem této výzvy bylo podpořit rodinu chlapce s postižením, ale zároveň přimět každého zúčastněného zlepšit svou kondici a přispět tak k lepšímu zdraví.