Mluvní cvičení v 7. B

V rámci hodin českého jazyka a literatury se žáci věnovali mluvním cvičením – nejprve si sami zvolili oblíbené téma a pak o něm tři minuty hovořili před spolužáky. Ve druhém kole pak mluvili na zadané téma dvě minuty.
Mluvní cvičení vede k rozvoji kompetence komunikativní, ale nelze opomenout ani přípravnou fázi, ve které žáci získávali informace a podklady pro své vystoupení. Často se snažili ve svých projevech seznámit spolužáky s tím, co je baví, čemu se věnují ve volném čase. K nejzajímavějším určitě patřilo mluvní cvičení spojené s ukázkou cvičení na tzv. šálách, popis motorky a paintballové výbavy. Také jsem si prohlédli činčilu a získali informace o jejím chovu.
Na závěr žáci vybrali nejlepší mluvní cvičení – vítěz obdržel sladkou odměnu.

Mgr. Kateřina Kořínková