Land art

Letošním tématem pro 6. B je učit se výtvarnou výchovu co nejvíce času venku a věnovat ji přírodě. Tentokrát bylo ideální bezvětrné počasí, vyrazili jsme vyzkoušet Land art. Podzim je pro tuto aktivitu nejpestřejší, barvami se nešetří. Jednalo se o skupinovou práci.