Atletické závody 2. stupně

Ve středu 15. 5. 2024 se několik žáků naší školy zúčastnilo atletických závodů Poháru Rozhlasu. Konkurence byla veliká – sjeli se v hojném počtu žáci z několika dalších škol Havlíčkova Brodu a okolí. Rčení „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.“ naši žáci naplnili jen z části, protože nejen že naši školu zodpovědně reprezentovali, ale posbírali i několik prvenství.
Všem žákům patří velké poděkování za účast a reprezentaci a úspěšným závodníkům a i velká gratulace.