projekty


Obrana se týká všech

Projekt OBRANA SE TÝKÁ VŠECH je podporován Ministerstvem obrany ČR v rámci programu POKOS, je určen žákům osmých a devátých tříd a jeho cílem je seznámit žáky - a to jednak seminární formou a také vlastním samostudiem - se zásadami a odpovědností občanů za obranu vlasti. Poukázat na možnosti, kde a jakým způsobem si lze individuálně zvyšovat speciální znalosti a dovednosti ve vztahu k branně bezpečnostní problematice, informovat o roli armády ČR a způsobech řešení mimořádných událostí.
Ve dnech 16. a 19. října proběhne na naší škole pro žáky 8. a 9. ročníku projekt Obrana se týka všech. Projekt se zaměřuje na branně bezpečnostní problematiku a na to, jak se zachovat při vzniku mimořádné události. Součástí je i samostatná práce žáků, při níž představí hrdiny ze svého okolí.