projekty


Projekt Potravinová pomoc do škol 2017/2018

ZŠ je zapojena do operační programu potravinové a materiální pomoci v projektu „Potravinová pomoc dětem“ v Kraji Vysočina II. - období realizace 1.9.2017- 30.6.2018. Cílem projektu je zabezpečení školního stravování žákům základních škol ze sociálně slabých rodin, které se jako společně posuzované osoby z hlediska nároku na příspěvek na živobytí nacházely v hmotné nouzi a snížit tak potravinovou a materiální deprivaci těchto dětí.