projekty


Rozvoj ZŠ Nuselská

Škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání - Šablony pro MŠ a ZŠ s názvem „ROZVOJ ZŠ NUSELSKÁ“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005373.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Z nabídky jsme vybrali šablony, které podporují: 
Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů II/2.1, II/2.2, II/2.8.
Klub zábavné logiky a deskových her II/3.2.
Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem II/3.3.
Realizace projektu: 1. 7. 2017 - 30. 6. 2019.
Celkové výdaje projektu činí 396 968,00 Kč.