projekty


Projekt „Výuka nově“

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost č. 1497/57/7.1.1/2015, Výzva 57. Projekt je realizován od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015. Rozpočet projektu je 263 008,- Kč. V rámci projektu se škola zapojila do šablony č. 1 - „Rozvoj technických dovedností žáků na 2. stupni ZŠ“. Cílem klíčové aktivity je rozvoj technického vzdělávání na ZŠ formou vytváření žákovských výrobků. Z projektu se zakoupí nové nářadí a vybavení školní dílny.
V šabloně č. 3 - „Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended learningu.“ Cílem je podpora rozvoje individuálních ústních komunikačních dovedností učitelů v AJ a NJ formou řízené, kombinované a individualizované výuky na základě posloupnosti jednotlivých fází osvojování cizího jazyka. Do této aktivity je zapojeno 9 pedagogů z naší školy.

Hlavolam Hanojské věže

říjen – prosinec 2015
Žáci 7. třídy se v prvních měsících výuky zúčastnili práce na výrobcích do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pořádaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. V rámci projektu vytvářeli dřevěný hlavolam Hanojské věže. Žáci se seznámili s materiálem dřevo v jeho několika formách, s nástroji na obrábění dřeva a s prací ve školní dřevodílně. Mnoho dětí se s pilami, rašplemi a dalšími nástroji setkalo poprvé, o to víc jim patří obdiv, jak úspěšně to zvládli. Vzhledem k časové dotaci, náročnosti a úvodním znalostem a zkušenostem žáků, jsou jejich konečné výrobky celkově zdařilé. 

Mgr. Adam Dolejš