projekty


Program „Podpora polytechnické výchovy v MŠ a ZŠ v Kraji Vysočina“

Kraj Vysočina poskytl škole účelově veřejnou finanční podporu na realizaci projektu v rámci programu Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách v Kraji Vysočina (ID dotace: PRO01368.0043). 
Projekt umožní pořízení stavebnic pro rozvoj pracovních schopností a dovedností žáků 1. a 2. stupně. Škola zakoupí do konce roku 2015 30 ks stavebnic ROTO z Vysočiny a 16 ks stavebnic Merkur M 6 v celkové ceně 49 220,- Kč.
Práce se stavebnicemi umožní mnohonásobné opakovatelné montáže a demontáže různých prostorových objektů, rozvíjení klíčových kompetencí a motivaci žáků k technickému vzdělávání.