projekty


Partneři v projektu „Dotkněme se budoucnosti“ - CZ.1.07/1.3.00/0051.0018

Projekt v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1.3 – Další vzdělávání pracovník škol a školských zařízení

Příjemce dotace: T-E-V Pardubice s.r.o.
Fáblovka 404, Pardubice – Polabiny

Začátek realizace září 2014.
Ukončení projektu červen 2015.

Výše dotace 177 888,- Kč.

Cílem projektu bylo zajistit prostřednictvím odborného týmu lektorů další vzdělávání pedagogických pracovníků tří skupin:
1. Další vzdělávání ředitelů škol v problematice veřejných zakázek, ICT vybavení do stávajícího systému školy a orientaci v oblasti bezpečnosti v ICT oblasti.
2. Další vzdělávání ICT metodiků pro využití tabletů, včetně jejich aplikace do stávajícího vybavení školy a následného využívání ve výuce.
3. Další vzdělávání všech učitelů pro využití tabletů při přípravě na výuku i při výuce samé.

Z těchto prostředků se zakoupilo 20 ks tabletů.