projekty


Projekt „Škola nově“ – reg.č. CZ.1.07/1.4.00/21.3500

Projekt financovaný z OPVK – EU peníze školám – „šablony“.

Začátek realizace projektu 1. 9. 2012.
Ukončení projektu 30. 11. 2014.

Celková výše dotace byla 1 183 378,- Kč.

Cílem tohoto projektu byly aktivity k rozvoji čtenářské, informační, matematické, finanční a přírodovědné gramotnosti u nadaných žáků. Aktivity byly zaměřeny na individualizaci, na tvorbu výukových materiálů učiteli a na další vzdělávání pedagogických pracovníků.

V rámci individualizace výuky byly vytvořeny skupiny nadaných žáků, kde v dělených hodinách docházelo ke zkvalitnění a zefektivnění výuky prostřednictvím nových metod a nástrojů. 

Další aktivitou byla inovace výuky, během které vytvořili pedagogové sady vzdělávacích materiálů a výukových lekcí v předmětech: Český jazyk, Matematika Přírodověda, Anglický jazyk, Německý jazyk, Zeměpis. Tyto vytvořené materiály byly ověřeny ve vyučovacích hodinách jednotlivých předmětů.

V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se určení učitelé proškolili v digitálních technologiích, finanční gramotnosti a v anglickém jazyce.

Z prostředků byla zakoupená i technika a výukové materiály, které pomohly ke zkvalitnění výuky ve škole.