projekty


Projekt „Rozšíření učebního plánu ŠVP ZV o nové výukové moduly Dětská televize – multimediální výchova a Technika administrativy – psaní deseti prsty“

Grantový projekt kraje Vysočina realizovaný v rámci finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost reg.č. CZ.1.07/1.1.01/02.0023

Začátek realizace projektu byl 11. 10. 2009.
Ukončení projektu bylo 30. 6. 2012.

Celková výše finanční podpory byla 3 428 590,80 Kč.

Hlavním cílem projektu bylo vytvoření dvou nových výukových modulů - Dětská televize - multimediální výchova a Technika administrativy - psaní deseti prsty a jejich zařazení do školního vzdělávacího programu školy. V rámci projektu byly vytvořeny 2 soubory metodických materiálů pro nově vzniklé moduly, oba s komponentou ICT a jejich pilotní ověřování. V rámci projektu zároveň vznikly internetové stránky projektu. Během projektu proběhla kontrola ze strany Krajského úřadu - výsledek bez závad. Během projektu nedocházelo k výrazným problémům ani změnám. Plánované cíle projektu byly naplněny.