naše škola

naše škola

školní rok - třídy

menu

úvodní stránka
kontakty
zaměstnanci
tiskopisy žádostí
dokumenty
přijímání do 1. ročníku
Cena města HB
rozvojové programy
veřejné zakázky
hospodaření
SRPŠ
registr o známení
autor stránek

Přípravná třída

ověřená firma

Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 - netkatalog.czZákladní školy - netkatalog.cz

 
zaměstnanci


Seznam pracovníků – školní rok 2016/2017

Ředitelka školy:               Mgr. Milena Popelová

Zástupkyně ředitele:      Ing. Šárka Zelenková


Základní škola

Učitelé:                            Mgr. Jaromír Baran
                                        Mgr. Adam Dolejš
                                        Mgr. Andrea Dolejšová 
                                        Mgr. Irena Hertlová 
                                        Mgr. Bohuslava Korbová
                                        Mgr. Blanka Licková 
                                        Mgr. Libor Mareš
                                        Mgr. Miroslava Melounová
                                        Mgr. Dagmar Mrázková
                                        Mgr. Bronislav Návojský
                                        Mgr. Blanka Suchá 
                                        Mgr. Jiřina Šupitová
                                        Mgr. Andrea Tůmová
                                        Mgr. Zdeňka Vápeníková
                                        RNDr. Marie Vlková
                                        Mgr. Ilona Wicheová
                                        Ing. Šárka Zelenková


Asistentky pedagoga:    Eva Bártová
                                        Veronika Beránková
                                        Hana Novotná
                                        Lucie Radová  


Provozní zaměstnanci:

Školník:                           Jiří Beránek

Ekonomka:                      Vladimíra Fiedlerová

Hospodářka:                   Lada Radová

Uklízečky:                        Jana Fialková 
                                        Jana Kodejšová
                                        Alena Prajslerová
                                        Barbora Prajslerová
                                        Jaroslava Soukupová

Hlídač:                             Vladimír Buchal
                                        Vladimír Buchal ml.

Školní družina a Školní klub:

Vedoucí vychovatelka:   Bc. Michaela Palánová

Vychovatelé:                   Lucie Janečková
                                        Ilona Krejčová
                                        Jaroslava Razimová


Školní jídelna:

Vedoucí školní jídelny:     Jaroslava Medová

Kuchařky:                        Ivana Dolejší
                                        Dana Klepetková
                                        Martina Kopicová
                                        Milena Linhartová
                                        Jana Moravcová
                                        Hedvika Prodělalová

                                        


 

školní jídelna

školní družina

školní klub

nové fotografie

Malá Skála

Výlet 6. A – Stvořidla 

Bowling

Školní výlet

Házená

Atletický čtyřboj

Druháci na cyklovýletě na Pelestrově

Sportovní dopoledne
s míčem

Práce ve školní dílně – výroba jmenovky
na bylinky

Dvoudenní výlet
na rybník Řeka

Exkurze na SPŠS - vyzkoušeli jsme si projekt Pasivní dům

Létat je tak snadné

Ekologický výukový program - Terénní program Ronovec

Primární prevence dětských úrazů

Zoo Jihlava

Minifestival řemesel

Vranov nad Dyjí

Sportovní dopoledne

Jakub Jokl

Učení trochu jinak

Hulice - Vodní dům

Hrátky s fotoaparátem

Březen a duben ve 4.A

2.A na miniházené

Sportovní dopoledne

Už jsem čtenář

Miniházená 3.A

Myslivecké trofeje

Sněháňky

Hulice

Květinový den

Sněháňky Michaely Dolinové

Přehlídka trofejí

Prodej kytiček

Povídky

Druháci vyrábí kytičku pro maminku

Předplavecký kurz prvňáků

Pohádky se zvířátky

Štafetový pohár - 2. 
Druháci na plavání

Muzeum Vysočiny - Jihlava

Druháci uklízí okolí školy v rámci akce Čistá Vysočina

Výlet Praha

Po stopách havlíčkobrodských pověstí

Malíř Adolf Dudek

Velikonoční besídka
s pí. Lipenskou

Pomoc na zahradě Domova důchodců Reynkova

Beseda s Městskou policií

Florbalový turnaj

Horácké divadlo Jihlava

Besídka v Domově důchodců Reynkova

Leden v 5.A

Prosinec v 5.A

Netradiční záložka

Velikonoční dílna

Ekocentrum Krupá

2.A na výukovém programu Zvíře přítel člověka v KKV HB

Hody, hody, doprovody

Školka Zahradnického II. na návštěvě ve škole

Prvňáčci ve školce
na návštěvě

Moje farma

2.A: Stavíme
ze stavebnice ROTO - Moje farma

Výchova ke zdraví v 6.A

Dárečky pro prvňáčky

Prvouka třeťáků
v laboratoři

Školka Zahradnického na návštěvě ve škole

Osmáci navštívili badatelské centrum

Poznej Vysočinu

Březen - měsíc knihy

O pejskovi a kočičce

Preventivní program Veselé zoubky