naše škola

naše škola

školní rok - třídy

menu

úvodní stránka
kontakty
zaměstnanci
tiskopisy žádostí
dokumenty
přijímání do 1. ročníku
Cena města HB
rozvojové programy
veřejné zakázky
hospodaření
SRPŠ
registr o známení
autor stránek

Přípravná třída

ověřená firma

Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 - netkatalog.czZákladní školy - netkatalog.cz

 
výuka českého jazyka


Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žákům – cizincům z třetích zemí
Do českých škol přicházejí také děti, pro které je čeština cizím jazykem a proto se potýkají s jazykovými problémy, špatným socioekonomickým zázemím v rodině, jinými kulturními zvyklostmi, hodnotovou orientací apod.
Jsou to žáci u nás již žijících menšin nebo žáci přicházející k nám v rámci migrace.
Někteří z nich se do problémů školy integrují bez závažných problémů, jiní se setkávají s různými obtížemi pro svou jazykovou odlišnost nebo proto, že jsou ovlivněni svými rodinami a jejich kulturními vzorci, projevujícími se v chování, jednání, odlišné hodnotové stupnici stylu života, pojetí výchovy dětí, vztahu ke vzdělání …
Při práci s těmito dětmi vždy respektujeme potřebu humanizace výchovného procesu v souladu s Úmluvou o právech dítěte.
Ve škole mají tyto děti problémy se špatnou soustředěností, která vyplývá z jejich krátkodobé pozornosti a pasivního příjmu informací.
Z těchto důvodů jsme na našich pravidelných schůzkách zaměřili pozornost především na špatnou znalost českého jazyka, která je hlavním faktorem ovlivňujícím vyučovací proces.
Vytvořili jsme přibližně stejné věkové skupiny se kterými se scházíme jedenkrát týdně nebo podle individuálních potřeb po domluvě s třídními učiteli nebo našimi potřebami a s radostí se pouštíme do práce.
V letošním roce pracujeme převážně se žáky z Mongolska a Číny.
Snahou integrace žáků je zdokonalení českého jazyka, seznámení s českým prostředím, jeho tradicemi a zvyklostmi, ale také vytváření příznivého společenského klimatu ve třídě a ve škole.
Při pravidelné komunikaci je velice důležitá zpětná vazba a těšení se dětí na naše další společná setkání.

 


 

školní jídelna

školní družina

školní klub

nové fotografie

Malá Skála

Výlet 6. A – Stvořidla 

Bowling

Školní výlet

Házená

Atletický čtyřboj

Druháci na cyklovýletě na Pelestrově

Sportovní dopoledne
s míčem

Práce ve školní dílně – výroba jmenovky
na bylinky

Dvoudenní výlet
na rybník Řeka

Exkurze na SPŠS - vyzkoušeli jsme si projekt Pasivní dům

Létat je tak snadné

Ekologický výukový program - Terénní program Ronovec

Primární prevence dětských úrazů

Zoo Jihlava

Minifestival řemesel

Vranov nad Dyjí

Sportovní dopoledne

Jakub Jokl

Učení trochu jinak

Hulice - Vodní dům

Hrátky s fotoaparátem

Březen a duben ve 4.A

2.A na miniházené

Sportovní dopoledne

Už jsem čtenář

Miniházená 3.A

Myslivecké trofeje

Sněháňky

Hulice

Květinový den

Sněháňky Michaely Dolinové

Přehlídka trofejí

Prodej kytiček

Povídky

Druháci vyrábí kytičku pro maminku

Předplavecký kurz prvňáků

Pohádky se zvířátky

Štafetový pohár - 2. 
Druháci na plavání

Muzeum Vysočiny - Jihlava

Druháci uklízí okolí školy v rámci akce Čistá Vysočina

Výlet Praha

Po stopách havlíčkobrodských pověstí

Malíř Adolf Dudek

Velikonoční besídka
s pí. Lipenskou

Pomoc na zahradě Domova důchodců Reynkova

Beseda s Městskou policií

Florbalový turnaj

Horácké divadlo Jihlava

Besídka v Domově důchodců Reynkova

Leden v 5.A

Prosinec v 5.A

Netradiční záložka

Velikonoční dílna

Ekocentrum Krupá

2.A na výukovém programu Zvíře přítel člověka v KKV HB

Hody, hody, doprovody

Školka Zahradnického II. na návštěvě ve škole

Prvňáčci ve školce
na návštěvě

Moje farma

2.A: Stavíme
ze stavebnice ROTO - Moje farma

Výchova ke zdraví v 6.A

Dárečky pro prvňáčky

Prvouka třeťáků
v laboratoři

Školka Zahradnického na návštěvě ve škole

Osmáci navštívili badatelské centrum

Poznej Vysočinu

Březen - měsíc knihy

O pejskovi a kočičce

Preventivní program Veselé zoubky