Adopce na dálku


Sbírka "Adopce na dálku" 6. ledna 2015

V roce 2011 se naše škola zapojila do projektu "Adopce na dálku" a každoročně pořádáme finanční sbírku pro "našeho" indického chlapce Emmanuela Paula, jemuž posíláme 5 000 Kč, aby mohl chodit do školy a vzdělávat se. Letošní sbírka vynesla 4 756 Kč a zúčastnili se jí téměř všichni žáci.
Všem moc děkujeme

Mí drazí sponzoři,
Jsem Emmanuel Paul Simon a přeji vám a vašim rodinám šťastné Vánoce a úspěšný nový rok.
Jsem vám velmi vděčný za pomoc, kterou mi poskytujete v mé nouzi. Studuji nyní v VII. ročníku na St´Mary´s High School. Modlím se za vás a vaše rodiny a vaše dobré zdraví. Ještě jednou děkuji za pomoc a přeji vám hodně štěstí v novém roce .

Váš
Emmanuel

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DĚKUJI
Milí sponzoři,

Ať Bůh požehná Vám a Vašim rodinám.
Děkuji za Vaši finanční pomoc.
Já Emmanuel Paul studuji v St´Mary´s škole
a udělal jsem závěrečné testy a zkoušky výborně.
(vysvědčení je přiloženo – hodnocení „A“)
Také jsem se v roce 2011 – 2012 účastnil soutěží
a různých církevních aktivit.
Budu na vás myslet ve svých modlitbách.
Ještě jednou děkuji za vaši laskavou podporu.
Děkuji
Váš Emmanuel

Diecézní charita Hradec Králové

Bala Jeevan Jyothi
Bishop´s House
Belgaum
Karnataka
INDIA

ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012

Náš adoptivní „syn“ Emmanuel se konečně ozval. V lednu jsme obdrželi jeho dopis a přání k Vánocům. I my jsme mu napsali , poslali fotku naší školy a také obrázek našeho města a mapku Evropy, aby věděl, jaké je to u nás 
Jsme rádi, že se máme v naší zemi dobře.

V lednu naši Tři Králové ze 7. A opět navštívili všechny třídy a potřebnou částkou
5 tisíc Kč tak pomůžeme jedné chudé rodině v Indii a podpoříme Emmanuela na jeho cestě za vzděláním. 

Překlad dopisu Emmanuela Paula (leden 2012):

Milí Sponzoři,
přeji vám šťastné Vánoce a šťastný nový rok.
Chodím do pátého ročníku Saint Mary´s High School.
Právě jsem dokončil zkoušku za 1. pololetí.
Jsem vám vděčný za vaši pomoc v mém studiu.
Ať Všemohoucí Bůh požehná vám i vašim rodinám a jste zdraví.
Budu se i za vás se svou rodinou modlit. 
Ještě jednou vám děkuji za vaši laskavou podporu, kterou mi poskytujete.

Děkuji vám

Váš milující syn Emmanuel

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ADOPCE NA DÁLKU
sponzorství

6. prosince 2010 uzavřela naše škola smlouvu o sponzorství indického chlapce jménem Emmanuel Paul.
Na Tři krále jsme ve škole uspořádali mezi dětmi a pracovníky školy sbírku, která vynesla celkem 6 170 Kč. Tento finanční dar určený na podporu chlapcova vzdělání byl odeslán a ADOPCE byla POTVRZENA.V této činnosti budeme pokračovat i nadále a věříme, že se do akce zapojí ještě více dětí.
13. října 2011 jsme s dětmi napsali dopis a doufáme, že se nám chlapec ozve.EMMANUEL PAUL je …

chlapec z jižní Indie (diecéze Belgaum), který potřebuje pomoci…

Je mu 10 let, narozen 31. 10. 2001 v Hubli.
Žije s otcem a dvěma sestrami Marií a Martinou , maminka zemřela.
Je katolík a navštěvuje St. Mary´s School v HUBLI.
Chce být inženýrem.
Jeho zájmy: rád kreslí a maluje, je dobrým studentem.

Rodina je chudá a potřebuje finanční výpomoc na studijní účely chlapce.