naše škola

naše škola

školní rok - třídy

menu

úvodní stránka
kontakty
zaměstnanci
tiskopisy žádostí
dokumenty
přijímání do 1. ročníku
Cena města HB
rozvojové programy
veřejné zakázky
hospodaření
SRPŠ
registr o známení
autor stránek

Přípravná třída

ověřená firma

Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 - netkatalog.czZákladní školy - netkatalog.cz

 
Adopce na dálku


Sbírka "Adopce na dálku" 6. ledna 2015

V roce 2011 se naše škola zapojila do projektu "Adopce na dálku" a každoročně pořádáme finanční sbírku pro "našeho" indického chlapce Emmanuela Paula, jemuž posíláme 5 000 Kč, aby mohl chodit do školy a vzdělávat se. Letošní sbírka vynesla 4 756 Kč a zúčastnili se jí téměř všichni žáci.
Všem moc děkujeme

Mí drazí sponzoři,
Jsem Emmanuel Paul Simon a přeji vám a vašim rodinám šťastné Vánoce a úspěšný nový rok.
Jsem vám velmi vděčný za pomoc, kterou mi poskytujete v mé nouzi. Studuji nyní v VII. ročníku na St´Mary´s High School. Modlím se za vás a vaše rodiny a vaše dobré zdraví. Ještě jednou děkuji za pomoc a přeji vám hodně štěstí v novém roce .

Váš
Emmanuel

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DĚKUJI
Milí sponzoři,

Ať Bůh požehná Vám a Vašim rodinám.
Děkuji za Vaši finanční pomoc.
Já Emmanuel Paul studuji v St´Mary´s škole
a udělal jsem závěrečné testy a zkoušky výborně.
(vysvědčení je přiloženo – hodnocení „A“)
Také jsem se v roce 2011 – 2012 účastnil soutěží
a různých církevních aktivit.
Budu na vás myslet ve svých modlitbách.
Ještě jednou děkuji za vaši laskavou podporu.
Děkuji
Váš Emmanuel

Diecézní charita Hradec Králové

Bala Jeevan Jyothi
Bishop´s House
Belgaum
Karnataka
INDIA

ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012

Náš adoptivní „syn“ Emmanuel se konečně ozval. V lednu jsme obdrželi jeho dopis a přání k Vánocům. I my jsme mu napsali , poslali fotku naší školy a také obrázek našeho města a mapku Evropy, aby věděl, jaké je to u nás 
Jsme rádi, že se máme v naší zemi dobře.

V lednu naši Tři Králové ze 7. A opět navštívili všechny třídy a potřebnou částkou
5 tisíc Kč tak pomůžeme jedné chudé rodině v Indii a podpoříme Emmanuela na jeho cestě za vzděláním. 

Překlad dopisu Emmanuela Paula (leden 2012):

Milí Sponzoři,
přeji vám šťastné Vánoce a šťastný nový rok.
Chodím do pátého ročníku Saint Mary´s High School.
Právě jsem dokončil zkoušku za 1. pololetí.
Jsem vám vděčný za vaši pomoc v mém studiu.
Ať Všemohoucí Bůh požehná vám i vašim rodinám a jste zdraví.
Budu se i za vás se svou rodinou modlit. 
Ještě jednou vám děkuji za vaši laskavou podporu, kterou mi poskytujete.

Děkuji vám

Váš milující syn Emmanuel

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ADOPCE NA DÁLKU
sponzorství

6. prosince 2010 uzavřela naše škola smlouvu o sponzorství indického chlapce jménem Emmanuel Paul.
Na Tři krále jsme ve škole uspořádali mezi dětmi a pracovníky školy sbírku, která vynesla celkem 6 170 Kč. Tento finanční dar určený na podporu chlapcova vzdělání byl odeslán a ADOPCE byla POTVRZENA.V této činnosti budeme pokračovat i nadále a věříme, že se do akce zapojí ještě více dětí.
13. října 2011 jsme s dětmi napsali dopis a doufáme, že se nám chlapec ozve.EMMANUEL PAUL je …

chlapec z jižní Indie (diecéze Belgaum), který potřebuje pomoci…

Je mu 10 let, narozen 31. 10. 2001 v Hubli.
Žije s otcem a dvěma sestrami Marií a Martinou , maminka zemřela.
Je katolík a navštěvuje St. Mary´s School v HUBLI.
Chce být inženýrem.
Jeho zájmy: rád kreslí a maluje, je dobrým studentem.

Rodina je chudá a potřebuje finanční výpomoc na studijní účely chlapce.


 

školní jídelna

školní družina

školní klub

nové fotografie

Malá Skála

Výlet 6. A – Stvořidla 

Bowling

Školní výlet

Házená

Atletický čtyřboj

Druháci na cyklovýletě na Pelestrově

Sportovní dopoledne
s míčem

Práce ve školní dílně – výroba jmenovky
na bylinky

Dvoudenní výlet
na rybník Řeka

Exkurze na SPŠS - vyzkoušeli jsme si projekt Pasivní dům

Létat je tak snadné

Ekologický výukový program - Terénní program Ronovec

Primární prevence dětských úrazů

Zoo Jihlava

Minifestival řemesel

Vranov nad Dyjí

Sportovní dopoledne

Jakub Jokl

Učení trochu jinak

Hulice - Vodní dům

Hrátky s fotoaparátem

Březen a duben ve 4.A

2.A na miniházené

Sportovní dopoledne

Už jsem čtenář

Miniházená 3.A

Myslivecké trofeje

Sněháňky

Hulice

Květinový den

Sněháňky Michaely Dolinové

Přehlídka trofejí

Prodej kytiček

Povídky

Druháci vyrábí kytičku pro maminku

Předplavecký kurz prvňáků

Pohádky se zvířátky

Štafetový pohár - 2. 
Druháci na plavání

Muzeum Vysočiny - Jihlava

Druháci uklízí okolí školy v rámci akce Čistá Vysočina

Výlet Praha

Po stopách havlíčkobrodských pověstí

Malíř Adolf Dudek

Velikonoční besídka
s pí. Lipenskou

Pomoc na zahradě Domova důchodců Reynkova

Beseda s Městskou policií

Florbalový turnaj

Horácké divadlo Jihlava

Besídka v Domově důchodců Reynkova

Leden v 5.A

Prosinec v 5.A

Netradiční záložka

Velikonoční dílna

Ekocentrum Krupá

2.A na výukovém programu Zvíře přítel člověka v KKV HB

Hody, hody, doprovody

Školka Zahradnického II. na návštěvě ve škole

Prvňáčci ve školce
na návštěvě

Moje farma

2.A: Stavíme
ze stavebnice ROTO - Moje farma

Výchova ke zdraví v 6.A

Dárečky pro prvňáčky

Prvouka třeťáků
v laboratoři

Školka Zahradnického na návštěvě ve škole

Osmáci navštívili badatelské centrum

Poznej Vysočinu

Březen - měsíc knihy

O pejskovi a kočičce

Preventivní program Veselé zoubky