školní rok - 2019/2020


Postup pro podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce či pro podání žádosti o odklad školní docházky:
POZOR  - na dokladech nesmí být dřívější datum než 3.4.2020!

 

  1. Na webových stránkách školy si stáhnete

           a)      žádost o přijetí k povinné školní docházce - odkaz zde, kterou vyplníte a podepíšete,

           b)      zápisní lístek - odkaz zde, který vyplníte a podepíšete.

  1. Budete-li žádat o odklad školní docházky, si stáhnete

           a)      žádost o odklad – odkaz zde, kterou vyplníte a podepíšete,

           b)      zápisní lístek - odkaz zde, který vyplníte a podepíšete.

 

  1. Možnosti doručení vyplněných a podepsaných tiskopisů jsou:

             -  doručením do datové schránky školy – adresa je: ghdmmbg

             -  poštou na adresu:     Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, Nuselská 3240 Havlíčkův Brod 580 01

           -  osobním doručením žádosti v obálce do poštovní schránky školy – poštovní schránka se nachází
              na budově školy u nouzového vchodu (červené dveře do přírodovědného centra od ulice Nad Rybníkem).

           -  e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) – adresa je: zs.nuselska@worldonline.cz

 

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Jestliže si zákonný zástupce dítěte nemůže z objektivních důvodů žádosti stáhnout, je možné telefonicky či mailem sdělit svou doručovací adresu a žádost mu bude doručena poštou. Zároveň zákonný zástupce může v krajním případě doručit i vyplněné žádosti na školu osobně, a to po předchozí telefonické domluvě (tel. 569 429 070).

K  žádosti o odklad povinné školní docházky je nutné připojit vyjádření školského poradenského zařízení a vyjádření odborného lékaře či klinického psychologa – pokud nebudete mít do 24. 4. 2020 k dispozici, je možné dodat nejpozději do zahájení školního roku 2020/2021.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Žádost o přijetí k povinné školní docházce či žádost o odklad povinné školní docházky bude po doručení ze strany školy zaevidována a žádosti bude přiděleno jedinečné registrační číslo, které Vám bude sděleno na Vámi uvedenou adresu (poštovní či e-mailovou) v žádosti o přijetí k povinné školní docházce či v žádosti o odklad školní docházky.

Při přijímacím řízení pro školní rok 2020/2021 budou uplatněna kritéria pro přijetí žáků k povinné školní docházce – kritéria jsou uvedena zde.

Seznamy přijatých žáků k základnímu vzdělávání budou zveřejněny pod registračním číslem, a to na webových stránkách školy a na vývěsce u vchodu do školy dne 30. 4. 2020.

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsanými žáky a jejich zákonnými zástupci. Termín tohoto setkání bude upřesněn dle situace.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zápisu nás neváhejte telefonicky nebo emailem kontaktovat.

 

Mgr. Milena Popelová                                                                                                             
ředitelka školy